Šta će doneti reforma paušalnog oporezivanja – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Šta će doneti reforma paušalnog oporezivanja

Prema postojećim propisima porez na paušalno utvrđen prihod mogu plaćati svi preduzetnici koji s obzirom na okolnosti nisu u stanju da vode poslovne knjige. U zakonu postoji nabrojano i nekoliko delatnosti kojima je paušalno oporezivanje izričito onemogućeno. To su delatnosti iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta, trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama kao i delatnost u koju ulažu druga lica.

Naravno, paušalno se ne može oporezovati preduzetnik koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost kao i preduzetnik čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara, kaže za eKapiju Đerđ Pap, član radne grupe Vlade Srbije za unapređenje paušalnog oporezivanja.

“Mislim da treba reći da se u današnje vreme teško može pravdati zašto se nekim delatnostima onemogućava paušalno oporezivanje. Koja je razlika između advokatskih poslova (kojima je dozvoljeno paušalno oporezivanje) i poslova npr. poreskog savetovanja, kojima nije; ili između poslova javnih beležnika (kojima je dozvoljeno paušalno oporezivanje) i revizorskih i računovodstvenih poslova kojima nije. Mogli bi nabrojati i druge primere. Očigledno se radi o propisu koje je pregazilo vreme i koji će se, nadam, se izmeniti i na taj način sve poreske obveznike dovesti u ravnopravan položaj”, kaže Pap.

Prema raspoloživim aktuelnim podacima u januaru 2019. godine je postojalo 117.707 preduzetnika paušalaca. Najzastupljenije delatnosti su taksi prevoz – 11.322, advokati – 10.064, računarsko programiranje – 8.071, delatnost frizerskih i kozmetičkih salona – 6.964 i konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem – 5.565.

Pap navodi da je identifikovano mnogo nedostataka u sistemu paušalnog oporezivanja, a da su uočena četiri najznačajnija.

“Najpre treba reći da u trenutku registracije preduzetničke delatnosti preduzetnik ne zna da li će mu se odobriti status paušalnog poreskog obveznika. Primetna je neujednačenost u odlučivanju poreskih službenika u tom smislu pošto propisi kojima se ovo pitanje uređuje ostavlja prostor različitim tumačenjima. Na drugom mestu je i to što preduzetnik u trenutku započinjanja obavljanja delatnosti nema informaciju o iznosu ukupne poreske obaveze koja će mu biti utvrđena. Ovo se dešava zbog toga što je poreski inspektori imaju samostalnost u primenjivanju kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje poreska osnovica. Ovo često dovodi do značajnih razlika u iznosima obaveza za slične preduzetnike u različitim opštinama”, rekao je Pap eKapiji.

“Na primer ove godine u Novom Sadu uručivanje poreskih rešenja počelo je u maju i prema očekivanjima potrajaće do oktobra. Ovaj problem je naročito izražen kod novootvorenih preduzetnika koji, dok ne dobiju poreska rešenja, ne mogu plaćati poreske obaveze pa im se dug često nagomila. Takođe zbog nemogućnosti plaćanja zdravstvenog doprinosa otežano je i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja”, ističe.

Četvrti nedostatak prema njegovim rečima je taj što poreski obveznici paušalci svoje obaveze plaćaju na četiri uplatna računa (za razliku poslodavaca koji obaveze po osnovu zarada uplaćuju na jedan uplatni račun). Time se nepotrebno komplikuje postupak plaćanja i povećava administriranje.

“Ciljevi unapređenja paušalnog oporezivanja jesu svakako otklanjanje nabrojanih nedostataka sa aspekta poreskih obveznika ali i rasterećenje Poreske uprave od poslova na administriranju “paušalista”. Treba reći da po sadašnjim propisima, Poreska uprava svake godine donosi (i štampa) oko 350.000 rešenja o utvrđivanju poreskih obaveza paušalistima, da mora angažovati značajne resurse za individualizaciju poreske obaveze svakog poreskog obveznika ponaosob, da sva ta rešenja dostavi poreskim obveznicima, proknjiži njihove obaveze itd.”, dodaje Pap.

Radna grupa još nije formulisala konačne predloge, ali cilj reforme je da novi unapređeni sistem paušalnog oporezivanja bude bolji i savremeniji nego što je sadašnji i da rastereti od uočenih problema kako poreske obveznike tako i Poresku upravu.

Tags
Back to top button