APR: Pokrenuta prinudna likvidacija 7.500 privrednih društava – Bankar.rs
KOMPANIJESVE VESTI

APR: Pokrenuta prinudna likvidacija 7.500 privrednih društava

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da je pokrenula prinudnu likvidaciju 7.500 privrednih društava zbog toga što nisu dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016. godine, do kraja poslovne 2017. godine.

Najavljeno je da će u narednim danima APR pokrenuti postupak prinudne likvidacije preostalih oko 15.500 društava, kako bi se iz pravnog života isključili oni koji ne posluju u skladu sa zakonom, sa ciljem da se poveća pravna sigurnost poslovanja i podigne nivo transparentnosti privrede.

Postupak prinudne likvidacije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, po službenoj dužnosti sprovodi Registrator privrednih subjekata, donošenjem rešenja o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno privredno društvo.

Istovremeno se objavljuje oglas o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno društvo u neprekidnom trajanju od 60 dana, na sajtu APR, u Registru privrednih subjekata, a po isteku tog roka u narednih 30 dana društvo se briše iz registra.

Od datuma prelaska u status društva u prinudnoj likvidaciji, odnosno od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društva mogu da nastave sa radom, ali ne mogu da preduzimaju nove poslove već samo da završavaju započete, uključujući i izmirenja dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze društva i obaveze prema zaposlenima. Ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina društva može raspodeljivati članovima društva pre brisanja društva iz registra.

Svi sudski i upravni postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji, prekidaju se, a društvo ne može ni da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji na sajtu APR.

Tags
Back to top button