Mineko Grupa zadovoljna realizacijom dugoročnih planova u Srbiji i BiH – Bankar.rs
KOMPANIJESVE VESTI

Mineko Grupa zadovoljna realizacijom dugoročnih planova u Srbiji i BiH

Mineko (Mineco) Grupa, jedan od najvećih investitora u rudarstvu na Zapadnom Balkanu, danas je saopštila da uspešno ostvaruje svoje ambiciozne dugoročne i srednjoročne planove, beležeći u kontinuitetu pozitivne rezultate poslovanja, rast broja zaposlenih i realizaciju razvojnih projekata.

Ta kompanija je u 2018. godini nastavila da radi na unapređenju postojećih proizvodnih kapaciteta, među kojima su rudnici u Srbiji  – “Rudnik” iznad Gornjeg Milanovca i “Veliki Majdan” kod Ljubovije, a u Bosni i Hercegovini “Gros” (Gross) kod Srebrenice.

U tim rudnicima je ulagano u unapređenje proizvodnje, za nabavljanje opreme, kao i u geološka istraživanja zarad uvećanja bilansa rudnih rezervi, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da se rudarski sektor obojenih metala širom sveta suočava sa mnogim izazovima tokom 2018. usled nešto nižih prosečnih cena obojenih metala u odnosu na prethodnu godinu, ali da to nije poremetilo planirana ulaganja u razvojne projekte Mineka, koja su realizovana u celosti.

U prvom novom rudniku sa podzemnom eksploatacijom u BiH posle 30 godina, članica Mineko Grupe “Geomet” kod Olova je otpočela iskopavanje rude ceruzitnog olova, što je bio jedan od prioritetnih ciljeva Mineka u jugoistočnoj Evropi za 2018. godinu.

Trenutno su u toku radovi na izgradnji pogona za gravitacionu separaciju rude kao i pratećih objekata i nadzemne infrastrukture, a isporuke prvih tona koncentrata olova iz ovog rudnika se očekuju tokom leta.

“Od velikog značaja za Mineko je i činjenica da je Rudnik ‘Geomet’ korišćen kao test rudnik za evropski projekat IMP@CT iz naučno-privrednog programa EU ‘Horizont 2020’, kojim se traži najbolje tehnološko rešenje za rudarstvo i preradu ruda iz manjih nalazišta strateški važnih metala poput olova i antimona. Uspeh ovog projekta Mineko Grupi može da omogući razvoj nekoliko manjih rudarskih projekata na području Zapadnog Balkana u narednim godinama”, navodi se u saopštenju.

Najavljeno je da će Mineko u Srbiji nastaviti da radi na razvoju Rudnika olova, cinka i bakra “Bosil-Metal” kod Bosilegrada, gde je 2017. godine počelo da radi pilot postrojenje za flotaciju.

U narednom mesecu očekuje se završetak studije izvodljivosti na projektu flotacijske prerade rude za potrebe komercijalne proizvodnje u tom rudniku, posle čega će biti započeta propisana administrativna procedura, a konačni cilj je izgradnja i puštanje u rad komercijalnog rudnika “Bosil-Metal”, što podrazumeva ulaganje od dodatnih 13 do 15 miliona dolara, uz otvaranje još 200 radnih mesta.

Prema izveštaju o poslovanju, ukupna ulaganja Mineko Grupe u 2018. godini u Srbiji i Bosni i Hercegovini ponovo su premašila 20 miliona dolara. U 2019. godini će, kako je istaknuto u saopštenju, ulaganja u regionu zapadnog Balkana dostići najmanje isti iznos.

“Mineko Grupa će nastaviti da unapređuje proizvodnju u svim rudnicima, stremeći ka postavljanju najviših standarda u kontroli kvaliteta, zaštiti prirode i bezbednosti na radu”, navodi se u saopštenju.

Mineko je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, metalurgija, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja.

Ta grupacija se bavi ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i u Kanadi i Turskoj gde se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika. U Rusiji je Mineko Grupa najveći proizvođač olova.

U Evropi Mineko sa partnerima zapošljava oko 2.000 ljudi, od kojih oko 1.700 radi u regionu Zapadnog Balkana.

Tags
Back to top button