Triglav grupa u prvom tromjesečju 2019. ostvarila dobit u visini od 29,9 miliona evra – Bankar.rs
OSIGURANJESLIDERSVE VESTI

Triglav grupa u prvom tromjesečju 2019. ostvarila dobit u visini od 29,9 miliona evra

U prva tri meseca 2019. godine Triglav grupa je fakturisala 317 miliona evra konsolidovane bruto premije, što je 8 % više nego u istom periodu lani. Konsolidovana bruto dobit je porasla za 8 % i iznosi 29,9 miliona evra.

“Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Grupa potvrđuje najavu planiranog godišnjeg rezultata. Paralelno sa dobrim poslovanjem u delatnosti osiguranja, što odražava povoljan kombinovani koeficijent Grupe, Triglav je povećao obim sredstava u upravljanju svojih klijenata. Ove godine Grupa nastavlja sprovoditi svoje strategije rasta i razvoja, ušla je na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i uspešno završila kupovinu društva »ALTA Skladi«. Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen auto) kao član Triglav Grupe u ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja održava vodeću poziciju i nastavlja trend uspešnog poslovanja”, saopšteno je iz Triglava.

Profitabilno poslovanje

Triglav grupa je u prvom tromesečju 2019. ostvarila dobit pre oporezivanja u visini od 29,9 miliona evra (indeks 108 u odnosu na isti period lani). Na to je uticalo dobro poslovanje u delatnosti osiguranja i viša neto dobit od prodaje finansijskih proizvoda.

Rast premije od 8 %

Prilike na tržištima osiguranja u jugoistočnoj Evropi ove godine ostaju pod uticajem pozitivnih ekonomskih prilika u poslednjih nekoliko godina, a istovremeno na poslovanje utiče zaoštrena konkurencija na području cena. Grupa je u prvom tromesečju ove godine u odnosu na isti period lani ostvarila rast fakturisane konsolidovane bruto premije od 8 %, što ukupno iznosi 317 miliona evra. Rast premije Triglav grupe ostvaren je na većini tržišta iznad rasta celokupnog tržišta. U Sloveniji, gde Triglav grupa ima 76-postotni udeo konsolidovane premije, rast premija bio je u proseku 6 % (tržište je imalo 5 %), a na tržištima izvan Slovenije 10 %. Triglav grupa sistematski sprovodi zacrtane akcente svoje strategije – prilagođava ponudu potrebama klijenata određenog tržišta, razvija svoje prodajno-komunikacione kanale (posebno na tržištima izvan Slovenije širi ugovorno-prodajnu mrežu i bankovni prodajni kanal) te sprovodi aktivnu marketinšku prodajnu politiku.

Gledano sa aspekta pojedinačnih segmenata osiguranja Grupa je ostvarila rast premije svih vrsta imovinskih osiguranja, a rast celokupnog segmenta iznosio je 9 %. U segmentu životnih i penzijskih osiguranja premija je snižena za 2 %, prvenstveno zbog niže jednokratne premije osiguranja u poređenju sa istim periodom lani. Premije zdravstvenih osiguranja su se povećale za 20 % kao posledica većeg broja sklopljenih osiguranja i prilagođavanja cena, na koje prvenstveno utiču obim i rast cena zdravstvenih usluga.

Relativno povoljni štetni događaji

Fakturisani bruto iznosi šteta Triglav grupe bili su niži za 3 % u odnosu na isti period lani i iznosili su 166 miliona evra. Masovni štetni događaji na njih nisu imali neki značajan uticaj. Neto izdaci za štete bili su na očekivanoj visini i u poređenju sa onima od lani, koji su bili relativno niski, viši za 6 %. Njihov rast je 1 postotni bod iznad rasta neto prihoda od premija osiguranja ovogodišnjeg prvog tromesečja (indeks 105), zbog čega je koeficijent šteta ovogodišnjeg tromesečja nešto viši od lanjskog. Kombinovani koeficijent Triglav grupe iznosio je povoljnih 91,6 % (lani 88,5 %).

Povećan obim sredstava u upravljanju

Upravljanje imovinom u Triglav grupi obuhvata štednju preko usluga osiguranja te ulaganje u uzajamne i penzijske fondove. Kćerinsko društvo za upravljanje »Triglav Skladi« je krajem prvog tromesečja povećalo obim sredstava u upravljanju , na šta su uticale prilike na tržištima kapitala i neto priliv. U uzajamnim fondovima upravljalo je sa 662 miliona evra neto vrednosti sredstava ili sa 9 % više nego krajem 2018. godine, dok su se sredstva individualnog upravljanja imovinom povećala za 20 % na 60 miliona evra.

U 2019. godini je Triglav grupa u skladu sa strateškim usmerenjem jačanja delatnosti upravljanja imovinom na makedonskom tržištu penzijskih osiguranja osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima »Triglav penzisko društvo AD Skopje«. U Sloveniji je uspešno završila kupovinu društva za upravljanje »Alta Skladi«. Sa oba svoja društva za upravljanje Triglav grupa postaje vodeći ponuđač uzajamnih fondova na slovenačkom tržištu.

Realizovani viši prinosi od finansijskih ulaganja

Grupa je krajem marta 2019. raspolagala sa 3,2 milijarde evra finansijskih investicija. Njihovi prinosi (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) iznosili su 33,5 miliona evra, a na njihovo povećanje u poređenju sa lanjskima uticali su viši neto prihodi od prodaje finansijskih sredstava te viši neto prihodi zbog promene poštene/fer vrednosti. Neto prihodi od kamata se zbog niskih kamatnih stopa još uvek smanjuju.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Sa poslovanjem u prva tri meseca ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju najavu planiranog godišnjeg rezultata. Sa timom od preko 5 hiljada saradnica i saradnika sledimo zacrtanu strategiju i razvijamo Triglav u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće i finansijske grupe, koja čvrsto ostaje na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu.“

 

Tags
Back to top button