Triglav osiguranje – Specijalni sajamski uslovi osiguranja u poljoprivredi – Bankar.rs
OSIGURANJESLIDERSVE VESTI

Triglav osiguranje – Specijalni sajamski uslovi osiguranja u poljoprivredi

Smatrajući osiguranje u poljoprivredi kao strateški segment poslovanja, kompanija Triglav će i ove godine nastupiti na 86. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sa posebnim uslovima i popustom od 10% za osiguranje useva, plodova i životinja.

„I ove godine smo svedoci ektremnih vremenskih uslova koji, evo traju i tokom maja meseca. Izuzetno niske temperature praćene velikim količinama padavina negativno utiču na razvoj poljoprivrednih kultura. Takođe, u protekloj godini bili smo svedoci gotovo konstantne izloženosti riziku od grada. Svi navedeni faktori rizika upravo su pokriveni osnovnim i dopunskim vrstama osiguranja koje imamo na raspolaganju za sve zainteresovane posetioce najveće poljoprivredne manifestacije u regionu. Kako bismo našu ponudu, uz standardne subvencije države od 50% premije osiguranja učinili još pristupačnijom, do kraja maja meseca odobravamo i posebne popuste.“ izjavio je predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja Beograd, Dragan Marković i dodao:

„Ostajemo posvećeni našoj startegiji intenzivnih kontakata sa klijentima-predstavnicima kompletnog agro lanca i na taj način smo u poziciji da ih dobro upoznamo te shodno tome i da pripremimo najbolju ponudu i pokriće upravo za delatnost kojom se bave. Sa ponosom mogu da kažem da smo 2018. godinu završili sa dobrim rezultatima u segmentu osiguranja u poljoprivredi, ali i sa stoprocentnom procenom i likvidacijom šteta. I u periodu koji je pred nama ostaćemo partneri svima koji se odluče da osiguraju svoju poljoprivrednu proizvodnju.“

Triglav osiguranje Beograd je u 2018. godini zabeležilo rast od 26,4% ukupne fakturisane premije osiguranja u poljoprivredi. Najznačajniji rast od 31,7% zabeležen je u segmentu osiguranja useva i plodova što pokazuje da su naši klijenti prepoznali kvalitet usluge koju pruža Triglav osiguranje i da se svest poljoprivrednika o opasnosti rizika koji ih okružuju značajno povećava. Klijenti su takođe posebno prepoznali značaj pokrića koje pružamo u vidu paketa Triglav max za osiguranje životinja, tako da je rast u osiguranju životinja u 2018. godini veoma značajan i iznosi 15%, a udeo ovog proizvoda u ukupno fakturisanoj premiji osiguranja životinja porastao je za 106%.

Poljoprivreda i njena prateća industrija i dalje predstavljaju granu privrede od vitalnog značaja za Republiku Srbiju sa učešćem u BDP-u od 11,9%.U Srbiji u ukupnim proizvodnim delatnostima poljoprivreda učestvuje sa od 20% do 23%, odnosno oko jedne petine, a u kombinaciji sa prerađivačkom industrijom, taj procenat se kreće od 40% do 43%. U ovom trenutku, u Srbiji postoji oko 4,8 miliona hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta i oko 1 milion grla krupne stoke, kao i oko 21 milion grla sitne stoke. Stvorena vrednost u poljoprivredi najviše potiče iz biljne proizvodnje oko 70%, a oko 30% je iz stočarske i trend je da se učešće biljne proizvodnje u strukturi povećava.

Triglav osiguranje Srbija će se predstaviti na ovogodišnjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu na štandu u Hali „Master“. Svim zainteresovanim posetiocima na raspolaganju će biti stručnjaci za osiguranje u poljoprivredi, ali i drugim vrstama osiguranja.

Izvor: profitmagazin.com

Tags
Back to top button