Svetska banka: Srbiji 102 miliona dolara za unapređenje eUprave i Poreske uprave – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Svetska banka: Srbiji 102 miliona dolara za unapređenje eUprave i Poreske uprave

Svetska banka saopštila je danas da je Srbiji za Projekat unapređenja usluga elektronske uprave i Projekat modernizacije Poreske uprave odobrila 102 miliona dolara kredita.

To bi trebalo, kako je navedeno u saopštenju, da građanima obezbedi brže, transparentnije i jeftinije javne usluge i omogući Vladi Srbije bolju naplatu prihoda, a istovremeno da se poveća efikasnost poreskog sistema i olakša gradjanima izvršavanje poreskih obaveza i da se smanji korupcija.

Projektom unapređenja usluga elektronske uprave, vrednim 50 miliona dolara, finansiraće se registracija svih javnih usluga u Srbiji, navedeno je u saopštenju i precizirano da će 30 usluga značajnih za svakodnevni život građana biti u potpunosti digitalizovano do kraja projekta.

Dodato je da će još 120 različitih usluga važnih za život gradjana biti pažljivo proučeno i pripremljeno za punu digitalizaciju koju će vlada sprovesti u budućem periodu.

„Međunarodno i iskustvo u regionu pokazuje jasnu korist od digitalizacije u smislu pojednostavljivanja procedura, veće efikasnosti kao i smanjenja troškova javnih usluga za građane“, kazao je šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva, prenosi Beta.

On je dodao da su koristi od takvih reformi i smanjenje šansi za korupciju, kao i u ohrabrivanju ekonomskih ulaganja.

„Tako su na primer mnoge zemlje u proteklih deset godina smanjile vreme i troškove pristupa uslugama izmedju 25 i 50 odsto, a što je delimično doprinelo većim privatnim investicijama i otvaranju radnih mesta“, kazao je Ndegva.

Cilj Projekta modernizacije poreske uprave, vrednog 52 miliona dolara je unapredjenje efikasnosti naplate poreza i omogućavanje gradjanima i preduzećima da lakše izvršavaju svoje poreske obaveze, što se u izveštaju Doing Business Svetske banke već godinama naglašava kao oblast u kojoj Srbija zaostaje.

Projektom će se finansirati unapređenje pravnog okvira kako bi se omogućilo priznavanje digitalnih dokumenata u pravnim procedurama, čuvanje dokumenata i upravljanje podacima, razmena informacija između Poreske uprave, drugih državnih institucija i trećih lica.

Takođe treba da obezbedi uvođenje procedura za automatsku razmenu podataka sa zemljama članicama EU i da pomogne u usklađivanju postojećih zakona sa evropskim standardima.

Projektom će se takođe unaprediti procesi u poslovanju kao što je automatizacija procesa izdavanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama i omogućavanje poreskom obvezniku da je pribavi putem interneta, čime će se smanjiti transakcijski troškovi za poreske obveznike.

Kako je navedeno u saopštenju, projektom će takođe biti finansirano značajno unapređenje hardvera i softvera u samoj Poreskoj upravi, što će omogućiti bolju uslugu.

„Modernizacija poreskog sistema u Srbiji treba u krajnjoj liniji da doprinese olakšanju tereta izvršavanja poreskih obaveza za poreske obveznike kroz smanjenje vremena potrebnog za izvršenje poreskih obaveza, a što će dodatno podstaći ulaganja i rast poslovanja“, kazao je Ndegva i dodao da će pomoći i Vladi Srbije u boljoj naplati poreza.

Tags
Back to top button