Novi model obračuna eko-takse – “plati koliko zagađuješ” – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Novi model obračuna eko-takse – “plati koliko zagađuješ”

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja. Uredba je usvojena na inicijativu Privredne komore Srbije i kompanija sektora industrije, a njom se prvi put u Srbiji promoviše model “plati koliko zagađuješ”.

Kako navode iz PKS, po ovom modelu naknada se obračunava prema stvarnoj količini emitovanog zagađenja, a ne kao procenat od ostvarenih prihoda. Procenjuje se da će uštede za privredu na godišnjem nivou biti oko dve milijarde dinara.

“Ova uredba je korisna kako za kompanije, tako i za građane i zajednicu. Uvodi najvažnije principe za poslovanje kompanija, predvidivost, smanjenje otpada, brigu za lokalnu zajednicu”, kaže Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju PKS.

Uredbom, kako dodaje, svi dobijaju, jer će novac biti centralizovan i namenski upotrebljen za kvalitet života u lokalnoj zajednici.

“Kompanije i budući investitori tačno će moći da obračunaju finansijsku obavezu i više investiraju u zelene tehnologije“, objašnjava Mitrović.

Visoke naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koje su lokalne samouprave propisivale prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, bile su jedan od ključnih problema sa kojim su se susretali privredni subjekti.

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine obračunavala se u visini do 0,4 odsto od ostvarenih prihoda na godišnjem nivou, što je predstavljalo veliki trošak u poslovanju kompanija.

Kako bi se rešio ovaj problem Privrednoj komori su se obratile članice iz sektora industrije sa ciljem da se pronađe nov model izračunavanja adekvatnog iznosa naknade.

Interni tim formiran na inicijativu PKS predložio je da se obračun naknade zasniva isključivo na stvarnoj količini emitovanog zagađenja, u skladu sa načelom “zagađivač plaća”, radi umanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu i inicijativu uputio Ministarstvu zaštite životne sredine.

Vlada Srbije je na sednici 18. aprila usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, u kojoj su uvaženi svi ključni zahtevi sadržani u inicijativi PKS, navodi se u saopštenju Komore.

Tags
Back to top button