Krediti u blagom porastu – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Krediti u blagom porastu

Izveštaj Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije za prošli mesec u odnosu na februar zabeležio je rast zaduživanja od ukupno 0,2 odsto. Kompanije, kao i stanovništvo, kredite izmiruju redovno pa je kašnjenje u promil isto kao i prethodnih meseci. Pravna lica kasne sa 6,8 odsto, a građani svega 3,1 procenat. U proseku, 5,3 odsto ne izvršava kreditne obaveze na vreme.

Ukupna zaduženost i privrede i građana u martu je bila 2.363,42 milijarde dinara, a to je 0,2 odsto više nego u februaru. Dugovi kompanija su se zaustavili na 1.333,50 milijardi dinara, a to je 0,5 odsto manje nego u februaru. Stanovništvo ima ukupan dug od 980,21 milijardi, ili 0,7 odsto više nego u februaru. Kao i obično, najpopularniji su bili gotovinski zajmovi, koji su porasli 2,3 odsto i iznosili 416,17 milijardi dinara.

Zanimljivo je pogledati šta se događalo s kreditima za stanove i adaptaciju. Naime, korisnci kredita obavezni su da kao obezbeđenje na nepokretnosti stave hipoteku, a tu je ključna uloga Republičkog geodetskog zavoda, odnosno Odeljenja katastra u mestu gde je nekretnina. Budući da, zbog štrajka u toj instituciji koji je trajao oko četiri meseca, to nije bilo moguće, ti krediti u prethodna dva meseca imali su veoma mali rast – tek 0,5 odsto i koncem marta se zaustavili na sumi od 409,54 milijardi dinara. Pošto se sada u RGZ, u skladu sa zakonom, radi uz poštovanje obaveze o minimumu od 30 odsto rada, ostaje da se vidi kako će se to u narednom periodu odraziti na ove kredite, prenosi Dnevnik.

U pomenutoj brojci su sabrani svi stambeni krediti, znači i oni koji su indeksirani u evrima i u švajcarskim fancima. S obzirom na leks specijalis, koji predviđa otpis 38 odsto duga, izvesno je da nas u narednom periodu čeka pad ukupnih dugovanja, a koliko će to tačno biti, znaće se, najverovatnije, za nešto više od dva meseca. Naime, leks specijalis o dugovanjima u švajcarskim francima predviđa da banke u roku od 30 dana dostave klijentima ponudu za ceo program otpisa i novi plan otplate.

Identičan rok od mesec dana imaju i klijenti da se izjasne o tome da li prihvataju ponudu ili ne. Posle sledi administrativni deo – usklađivanje sa zakonom i drugim propisima. To znači da će sve promene u zaduživanju vezanom za švajcarski franak i stambene zajmove odobrene u toj valuti statistički biti vidljivi tek u julu ili avgustu. Da nije reč o maloj sumi, govore brojke: građani Srbije u francima trenutno duguju bankama 540 miliona evra, a očekuje se da tokom konverzije bude otpisnao 205 milina evra.

Tags
Back to top button