Prolećno zasedanje MMF-a i Grupacije SB – Srbija potvrđuje volju i rešenost da nastavi da jača i napreduje – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

Prolećno zasedanje MMF-a i Grupacije SB – Srbija potvrđuje volju i rešenost da nastavi da jača i napreduje

Delegacija Srbije, koju predvodi guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, sastala se tokom Prolećnog zasedanja Međunarodno monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke u Vašingtonu sa zamenikom izvršnog direktora MMF-a, Tao Žangom. Održani su i sastanci sa direktorom MMF-og sektora za Evropu Polom Tomsenom, timom MMF-a za Srbiju, kao i sa predstavnicima velikog broja investitora.

“Analizirajući rezultate iz prethodnog perioda, kao i sprovođenje novog aranžmana u formi Instrumenta za koordinaciju politike, Žang je ocenio da je Srbija potpuno posvećena sprovođenju reformi i istakao da će MMF nastaviti da pruža punu podršku ključnim reformama u Srbiji. On je dodao i da je Srbija nedvosmisleno pokazala da ima i volju i rešenost da nastavi da jača i napreduje”, naveli su u NBS.

Guverner Tabaković posebno je naglasila da su u prethodnih pet godina postignuti značajni rezultati na planu jačanja makroekonomske stabilnosti Srbije i izgleda domaće ekonomije, u uslovima pune koordinacije politika. Inflacija je očuvana na niskom nivou, deficit platnog bilansa je prepolovljen, premija rizika Srbije je na znatno nižem nivou, a kreditni rejting zemlje je povećan. Snažno fiskalno prilagođavanje omogućilo je i da pad učešća javnog duga, na oko 50% BDP-a, bude brži od očekivanog.

Tokom sastanka su sumirani i rezultati koji su ostvareni tokom novog investicionog ciklusa, koji se mere rastom investicija u fiksne fondove od oko 30%, vođene investicijama i privatnog sektora i države, kao i prepolovljenom stopom nezaposlenosti.

“Tokom sastanka sa direktorom MMF-ovog sektora za Evropu i timom za Srbiju ocenjeno je da se i u okviru ovog aranžmana sa MMF-om, koji nema finansijsku komponentu i za cilj ima očuvanje postignutih rezultata, nastavlja dobra saradnja Srbije sa ovom institucijom. Razgovaralo se i o aktivnostima koje su sprovedene kako bi se olakšalo poslovanje, i korisnici finansijskih usluga i njihove potrebe stavili u fokus – od funkcionisanja instant plaćanja, preko mogućnosti plaćanja sistemom „prepoznavanja lica“, do jačanja transparentnosti finansijskih usluga. Pozitivno je ocenjen i dinamičan rast štednje u dinarima od blizu 25% u 2018. godini, uz rast koji se nastavlja i u ovoj godini”, saopštili su u NBS.

Srbija je prepoznata i kao vodeća zemlja po pitanju rešavanja problematičnih kredita čije je učešće spušteno na 5,7% u decembru prošle godine.

Generalno je ocenjeno da su stabilnost i povoljni izgledi domaće ekonomije u osnovi visokog interesovanja investitora za dugoročna ulaganja u Srbiju, čime se potvrđuju postignuti rezultati na unapređenju domaćeg poslovnog ambijenta, kao i napredak na svetskim listama konkurentnosti. Da je ekonomija Srbije stabilnija i sa boljim perspektivama, svedoči i priliv stranih direktnih investicija koji je prošle godine iznosio oko 7,5% BDP-a.

Analizirani su i izazovi koji dominantno dolaze iz međunarodnog okruženja, o kojima je detaljno diskutovano na svim nivoima tokom Prolećnog zasedanja. Zbog toga je bilo važno da je prethodni period iskorišćen da se stvore temelji za održiv privredni rast, kako bi se nastavilo sa daljim reformama za sveobuhvatan rast.

Tags
Back to top button