ECB: Bez promene kamatnih stopa bar do 2020. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKESVE VESTI

ECB: Bez promene kamatnih stopa bar do 2020.

Upravno veće Evropske centralne banke (ECB), na čijem čelu je Mario Draghi, odlučilo je juče da kamatna stopa na operacije glavnog refinansiranja i kamatna stopa za otvorenu ponudu graničnog kredita i otvorenu ponudu graničnog depozita ostane nepromenjena na nivou 0,00%, 0,25 posto i -0,40 posto.

ECB očekuje da će ključne kamatne stope ostati na sadašnjem nivou barem do kraja 2019. i nešto duže, i u svakom slučaju sve dok je potrebno da se osigura dalji održivi pristup inflaciji do nivoa ispod dva posto, i blizu te granice, u srednjem roku.

ECB ističe da geopolitički faktori, protekcionističke pretnje i problemi zemalja u razvoju snižavaju rast u eurozoni. S druge strane, otpornost raste sa rastom zaposlenosti i zarada, što povećava pritisak na inače još uvek nisku inflaciju.

U takvim okolnostima, još uvek postoji potreba za podsticajnom monetarnom politikom koja bi osigurala povoljne uslove finansiranja i podržala ekonomski rast, čime bi se omogućilo da inflacija ostane na održivom putu prema cilju ECB, odnosno da je blizu, ali ispod dva posto, istakao je Draghi i najavio nastavak dugoročnih operacija refinansiranja. One bi trebalo da obezbede dodatne povoljne bankarske zajmove i pristup finansijama za mala i srednja preduzeća.

ECB namerava da nastavi u potpunosti reinvestirati glavnicu dospelih vrednosnih papira kupljenih u okviru programa kupovine obveznica u što dužem periodu nakon datuma kada počne dizati ključne kamatne stope. U svakom slučaju, to namerava učiniti sve dok je potrebno da se održe povoljni uslovi likvidnosti i veoma stimulativna monetarna politika, najavio je prvi čovek evropske monetarne vlasti.

Tags
Back to top button