Šta donosi odluka kasacionog suda o kreditima u CHF? – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Šta donosi odluka kasacionog suda o kreditima u CHF?

Stav koji je juče zauzeo Vrhovni kasacioni sud po pitanju stambenih kredita u švajcarskim francima, prema tumačenju ekonomista, praktično znači da je teret dokazivanja je sa korisnika kredita, koji od suda traže raskid ugovora ili poništenje valutne kluzule, prebačen na banke.

Ekonomista Dejan Erić u izjavi za Tanjug napominje da će ovakav stav VKS u daljem postupanju dovesti do novih obračuna amortizacionih planova i, verovatno, do promene u visini ostatka duga i mesečne rate. On je ocenio da je ovo veliki korak u rešavanju problema porodica koje su se pre skoro 15 godina zadužile u CHF.

Praktično, stav koji je zauzeo VKS znači da će banke, ako žele da spreče poništavanje valutne klauzule, u sudskim sporovima u kojima su tužene morati sada da dokazuju istovremeno da dokažu dve stvari, i to da pouzdanim pisanim dokazom uvere sud da su se radi plasmana dinarskih sredstava zadužile u švajcerskim francima ,i istovremeno, da dokažu da su pre zaključenja ugovora obavestile korisnika kredita kojim se sve poslovnim i finansjkim rizicima izlaže takvim aranžmanom o valutnoj klauzuli u CHF.

Samo ako banka istovremeno dokaže oba uslova moći će da se odbrani od poništavanja valutne klauzule.

Pravno gledano, to je tako, smatraju ekonomisti, mada, kažu, da je mala verovatnoća da će se to dešavati u praksi.

U svakom drugom slučaju, upustvo VKS je da se valutna klauzula u CHF tretira kao ništavna i da se ubuduće smatra da je kredit uzet sa valutnom klauzulom u evrima i sa kamatnom stopom koju je ta banka davala klijentima koji su se u to vreme zaduživali u evrima, smatraju ekonomisti.

Nakon toga će se računati razlika koju klijent duguje banci. Vrhovni kasacioni sud (VKS) zauzeo je danas stav da je ništava odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcerskim francima, ukoliko banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava, prenose Novosti.

Takođe je sugerisao sudovima da kao privremenu meru nalože zabranu aktiviranja hipoteke, a tamo gde je već pokrenut postupak da se njegova realizacija odloži bez polaganja jemstva.

Tags
Back to top button