UBS: Banke spremne da se uključe u pronalaženje rešenja za kredite u CHF – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

UBS: Banke spremne da se uključe u pronalaženje rešenja za kredite u CHF

Povodom najavljene spremnosti najviših državnih organa Republike Srbije da se uključe u rešavanje problema otplate kredita indeksiranih u švajcarski franak, Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, nakon današnje vanredne sednice, želi da istakne da su banke ugovarale valutnu klauzulu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o deviznom poslovanju, kao i podzakonskim propisima koje donosi Narodna banka Srbije, saopštili su u UBS.
Dodaju da su ugovori koje su banke zaključivale sa svojim klijentima, otplatni planovi, svi bitni elementi ugovora, kao i izveštaji o stanju otplate kredita, uvek precizno i transparentno navode visinu obaveze klijenta u stranoj valuti na koju obaveza glasi.
“Ovakvo postupanje je u skladu sa propisima o primeni valutne klauzule. Time su ispoštovani principi jednakosti uzajamnih davanja, savesnosti i poštenja, čiju primenu nalaže Zakon o obligacionim odnosima. Promena vrednosti kursa švajcarske valute pogodila je i banke jer su i one morale da se zaduže u ovoj valuti da bi mogle da je dalje plasiraju preko ovih kredita svojim klijentima. I u toj činjenici vidimo poštovanje prethodno navedenih principa”, napominju u UBS.
Uvažavajući finansijski položaj svojih klijenata, dodaju, banke su tokom 2009, 2011, 2013. kao i tokom 2015. godine nudile svojim klijentima konverziju ovih kredita u kredite indeksirane u evro.
“Takođe, postupajući po Odluci Narodne banke Srbije od 2015. godine, banke su klijentima nudile tom odlukom propisana 4 modela rešavanja problema ovih kredita. Nažalost, iz različitih razloga, uključujući pre svega intenzivnu kampanju protivljenja bilo kakvom dogovoru sa bankama, ovi pokušaji nisu u dovoljnoj meri dali željeni efekat”, navode u UBS.
Kako zaključuju, nadovezujući se na rešenja nuđena svih ovih godina, od početka praćenja problema zaduženih u švajcarskim francima, svesne problema sa kojima se građani suočavaju, banke iznose svoj zajednički stav da podržavaju inicijativu za rešavanje pitanja kredita indeksiranih u švajcarski franak i izražavaju spremnost da se uključe u pronalaženje optimalnog rešenja u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.
S druge strane, advokat i član upravnog odbora Udruženja CHF (švajcarski franak) Srbija Jelena Pavlović poručila je za medije da očekuje ukoliko sutra od Vrhovnog kasacionog suda da se izjasni po pitanju kredita u švajcarcima.
U međuvremenu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će u Vladi razgovarati o tome kako da se pomogne u slučaju 16.800 predmeta koji su trenutno otvoreni i kako da se krediti iz švajcarskih franaka prebace u evro, a da se ne napravi haos u finansijskom sistemu Srbije.
Tags
Back to top button