Dejan Pavlović, direktor Porsche finansijske grupe u Srbiji: Budućnost lizinga je u uslugama i dodatnim vrednostima – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Dejan Pavlović, direktor Porsche finansijske grupe u Srbiji: Budućnost lizinga je u uslugama i dodatnim vrednostima

Kakvo je stanje lizing industrije u zemlji i regionu? Kakva je budućnost lizinga? Kako kretanja i razvoj automobilske industrije utiču na budućnost lizinga? Da li će se vozila kupovati, iznajmljivati ili deliti?
Odgovore na ova pitanja i svoju ocenu u intervjuu za Bankar.rs daje Dejan Pavlović, direktor Porsche finansijske grupe za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu.

Kakvo je trenutno stanje domaće lizing industrije?

Srpsko lizing tržište u odnosu na prethodnu godinu beleži rast od 17 odsto i trenutno su ukupni plasmani kroz lizing industriju na nivou od oko pola milijarde evra. To je pak iznos koji je duplo manji u odnosu na onaj koji smo imali 2008. godine, pre svetske ekonomske krize. U poslednjih četiri do pet godina, sa rastom privredne aktivnosti, raste i lizing industrija.
U segment putničkih i lakih dostavnih vozila, prodaja istih beleži rast iz godine u godinu, te tako i broj lizing ugovora u ovom segmentu beleži rast. Prethodne godine stigli smo do situacije da je svako četvrto vozilo koje je prodato u Srbiji, finansirano putem lizinga.

Svaka grana industrije žali se na određene prepreke u poslovanju. Šta su problemi u poslovanju lizing kompanija?

Kao i u svakoj drugoj industriji i kod nas postoje izazovi. Od početka svog razvoja u ovom regionu, lizing je bio nepoznanica i smatrao se za sporednu, konzervativnu industriju. To je uslovilo dosta neusklađenosti zakonskih rešenja sa praksom. Jedna od kočnica razvoja godinama je bio PDV na kamate. Za razliku od kredita lizing je oporeziv i plaća se porez na kamatu zbog čega je on u startu opterećen dodatnim troškom.
Pored ovoga, cela lizing industrija u Srbiji danas se zalaže za definisanje krivičnog dela utaje predmeta lizinga kao posebnog krivičnog dela, za snižavanje visokog kapitalnog cenzusa za obavljanje poslova lizinga nepokretnosti, za redefinisanje ovlašćenja i nadležnosti izvršnog i upravnog odbora, za usklađivanje zakona o FL i zakona o obaveznom osiguranju i rešavanje problema regresnog prava, zbog činjenice da davalac lizinga ne može da utiče na korisnika lizinga… Dosta je tema o kojima lizing kuće preko svoje asocijacije aktivno razgovaraju sa nadležnim državnim institucijama.

Očekujete li dalji rast lizing industrije? Ne u smislu broja lizing kuća, već rasta kupovine putem lizinga.

Verujem da će se rast nastaviti i narednih nekoliko godina jer nema razloga da tako ne bude, pogotovo imajući u vidu određene zakonske promene koje su najavljene, a pre svega promenu zakona o finansijskom lizingu. Sve najavljene promene će doprineti daljem razvoju. Promene su vezane za relaksaciju zakonskih okvira, što bi svakako trebalo da doprinese da se vratimo na rezultate od pre desetak godina.

Da li se domaće tržište već ukrupnjava, odnosno povlače li se oni koji više nisu konkurentni?

Ne bih rekao da nisu konkurentni.Veliki je broj faktora koji utiče na činjenicu da se broj lizing kuća na tržištu smanjuje. Kako su se neke banke povlačile sa tržišta, tako su se povlačile i njihove lizing kuće. Istovremeno, neke banke koje su još uvek prisutne na domaćem tržištu su ugasile svoje lizing kuće. Pre desetak godina u Srbiji je bilo 17 aktivnih lizing kuća, dok ih je danas 13.
Svakako je tendencija da banke polako uvlače u svoju strukturu lizing kuće. Takozvane bankarske lizing kuće na taj način gube svoju fleksibilnost i brzinu koju su imale ranije i zato lizing kao proizvod gubi te svoje prednosti.

Šta to konkretno znači da budućnost lizinga?

Finansijski lizing kao proizvod nema budućnost!
Lizing kuće, kakve poznajemo danas, nestaće, ući će u strukturu banke i imaće lizing samo kao jedan od svojih dodatnih finansijskih proizvoda. A razlika među njima biće samo u kamatama i ničemu više.
Budućnost je u uslugama i dodatnim vrednostima koje će biti na raspolaganju klijentima.

Porsche je reklo bi se već okrenut tome?

Naša grupa, zbog specifičnosti grupe koja je vezana za sopstvene uvoznike i brendove, i činjenice da se bavimo isključivo finansiranjem vozila, okrenula se upravo pružanju dodatne vrednosti klijentima i dodatnih usluga.
Mi nudimo, pored finansiranja, pakete. Primera radi, našim velikim klijentima koji imaju vozne parkove, nudimo uslugu flit menadžmenta koja podrazumeva potpuno održavanje voznog parka. Najjednostavnije, pored finansiranja vozila, u mesečnu ratu mogu biti uključene i neke dodatne usluge, kao što su osiguranje vozila, registracija vozila, menadžment guma, redovni servisi vozila, zamenska vozila i mnoge druge.
Sve ono o čemu su do sada u firmama računa vodili čitavi timovi ljudi, sada je u rukama profesionalaca koji adekvatno mogu odgovoriti na sve zahteve i upite klijenata, pratiti, izveštavati i analizirati troškove svake flote i svakog vozila u floti, pojedinačno.

Nude li se takve pogodnosti i fizičkim licima?

Jedini smo na ovom tržištu koji to nude i fizičkim licima. U pitanju je proizvod koji se tove Top Service.
Svaki klijent, fizičko lice, može da odabere onaj paket usluga koji njemu najviše odgovara. Upravo je to ono što predstavlja budućnost lizinga – lizing kao usluga, a ne lizing kao proizvod.

Pošto je vaša grupa prisutna i u zemljama regiona, kakva je situacija u Srbiji u odnosu na komšijska tržišta?

Porsche Banka, kao deo Porsche Holdinga i VW grupe je prisutna u 15 zemalja Evrope i Južne Amerike. U zemljama regiona, za koje smo mi zaduženi, Porsche Banka posluje preko svojih lizing i rent kuća. A prisutni smo i u poslovima osiguranja preko naših brokerskih i posredničkih kuća.
Situacija u celom regionu je manje više ista. Isti izazovi ali po meni i isti, ogroman potencijal za dalji razvoj. Navešću vam primer Crne Gore, gde na žalost, na tržištu postoje samo dve aktivne lizing kompanije. Potencijal za razvoj svakako postoji.
U svih pet zemalja regiona za čije poslovanje smo zaduženi, Porsche finansijska grupa je lider u segmentu finansiranja putničkih i lakih dostavnih vozila. Srbija je definitivno lider u regionu, ali u poređenju sa zemljama članicama EU daleko zaostajemo.

Ko je vaša ciljna grupa?

Mi imamo takve proizvode koji odgovaraju svakoj ciljnoj grupi. Nismo usmereni samo na deo tržišta. U okviru grupe, u Srbiji imamo tri firme – Porsche Leasing, Porsche Mobility i Porsche Partner.
Nudimo takve proizvode i usluge koje odgovaraju kako fizičkim tako i pravnim licima. Preduzetnicima ali i velikim flotnim klijentima. To je rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva i fokusa na automobilsku industriju. Dolaskom u jedan od salona naših ovlašćnih dilera, klijent na jednom mestu, iz jedne ruke, dobije vozilo, odgovarajuću finansijsku ponudu, osiguranje.

Koliki deo tržišta držite u Srbiji?

Svako drugo vozilo, tačnije nešto preko 50 odsto novih prodatih kola make VW, Audi, Seat i Porsche u Srbiji je finansirano preko Porše finansijske grupe. Bez obzira na to da li je u pitanju finansijski lizing ili zakup vozila. Ostatak automobila je prodat za keš ili finansiran na neki drugi način.

Kako vidite vezu između razvoja automobilske i lizing industrije?

Tendecija razvoja automobilske industrije će svakako uticati na dalji razvoj lizing usluga. Te tendencije se ogledaju u većoj proizvodnji električnih vozila. Električna vozila brže gube na vrednosti, imamo često nove modele, sa novim opcijama, što otvara vrata lizing kompanijama.
Sledeća tendencija je promena svesti i potreba novih, mladih generacija. Akcenat se sa vlasništva prebacuje na efikasno korišćenje vozila. Raste potrebe za “deljenjem” vozila, takozvanim “car sharing-om”. Još jedna prilika za lizing industriju.
U eri digitalizacije, vrlo brzo ćemo nova električna vozila, konfigurisati, i uz uslugu finansiranja i osiguranja poručivati preko web platformi.
Za kraj možemo reći da nas očekuje zanimljiva i izvesna budućnost. Naša grupa će svakako nastojati da svojim konceptom i vrhunskom uslugom ostane na poziciji na kojoj se danas nalazi, kako u Srbiji tako i u celom regionu.

Tags
Back to top button