NALED: Izvršitelji da naplaćuju porez na promet nekretnina – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

NALED: Izvršitelji da naplaćuju porez na promet nekretnina

Javni izvršitelji trebalo bi da preuzmu naplatu poreza kod kupovine i prodaje nekretnina, predlaže Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Predlog da se izvršiteljima prošire ovlašćenja na naplatu poreza na prenos apsolutnih prava i taksi prema katastru došao je iz NALED tokom reforme sistema upisa u katastar, objasnio je za Novu ekonomiju Ivan Radak, šef Jedinice za odnose s javnošću NALED-a.

Kako kaže, uočen je problem da ljudi koja prometuju nekretninama često ne plaćaju porez na promet nekretina niti je kontrola naplate bila previše rigorozna.

“Građani su taj porez plaćali tek u situacijama ukoliko bi odlučili da prodaju nekretninu koju su ranije kupili. Kako je Ustavni sud odlučio da se ne može zabraniti uknjižba ukoliko taj porez nije plaćen praksa neplaćanja nije mogla na taj način biti zaustavljena”, navodi Radak.

Jedan od problema sa naplatom ovog poreza nastao je i zbog činjenice da su prodavci, iako obveznici tog poreza, tu obavezu prenosili na kupce, s čime su ovi bili saglasni.

S druge strane, nadležne institucije nisu imale kapaciteta da naplate porez na promet niti su to mogle da ostvare putem sudskih postupaka koji su previše koštali i predugo trajali.

Radak kaže da bi uključivanje izvršitelja u naplatu poreza na promet doprinela fer tretmanu svih poreskih obveznika, donelo bi više novca za budžet, modernizaciju rada katastra i unapređenje administrativnih procedura.

Poreska uprava bi imala prostora da, svoje inače ograničene resurse, usmeri na druge aktivnosti iz njihove nadležnosti.

Radak takođe podseća da državni organi i lokalne samouprave ne bi imali nikakve troškove angažovanja izvršitelja, imajući u vidu da je zakonom predviđeno da nisu u obavezi da obezbede predujam troškova izvršenja.

Proširenje ovlašćenja javnih izvršitelja na naplatu poreskih obaveza kod kupovine i prodaje nekretnina je samo jedan od 13 predloga za dalje unapređenje rada katastra. Među ključnim inicijativama su zabrana prometa objekata u izgradnji koji nisu upisani u katastar kako bi se zaštitili kupci od nesavesnih investitora, ukidanje obaveze građana da dostavljaju poresku prijavu (ili da se količina podataka u prijavama značajno smanji), uvođenje nove vrste zabeležbe (o rešenju o rušenju objekta), formalizuje da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kupac (koji je u praksi najčešće plaćao tu obavezu), a ne prodavac koji je sada obveznik, usklađivanje rokova za postupanje nadležnih organa u oblastima izdavanja dozvola za gradnju i upis u katastar i drugo.

Tags
Back to top button