NBS donela odluku: Plaćanje računa i “prepoznavanjem lica” – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS donela odluku: Plaćanje računa i “prepoznavanjem lica”

Svi građani i finansijske institucije u Srbiji moći će da plaćaju račune sistemom “prepoznavanja lica” (face recognition system), odlučila je Narodna banka Srbije.

Guverner centralne banke Jorgovanka Tabaković kaže za Tanjug da Odluka Narodne banke, koju je danas usvojio Izvršni odbor, stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku. Sve banke, ali i ostale finansijske institucije imaće tako mogućnost da svojim klijentima ponude da, putem video-linka koristeći računar ili mobilni telefon, plaćaju račune ili obavljaju druge poslove.

“Građani će sada moći da uspostavljaju poslovni odnos sa bankom, ne odlazeći u banku”, ističe Tabaković.

Objašnjava da će “poslovanje od kuće” za građane i banke imati višestruku korist, pre svega zbog uštede vremena koju ova novina unosi u bankarski sektor Srbije.

Kada je reč o bezbednosnim merama, odnosno da li su građani, klijenti finansijskih institucija zaštićeni, Tabaković ističe da se primenjuju svi bezbednosni uslovi, da se se koriste isti podaci koje građani i inače daju bankama, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

“Vodili smo računa o zaštiti podataka o ličnosti i propisali načina na koji se može nedvosmisleno utvrditi identitet putem video-veze, i očekujemo da zaista oni koji to žele, da iskoriste ovu pogodnost i da uštede sebi vreme”, navela je Tabaković i ukazala da banke i druge finansijske institucije nemaju obavezu da ovu uslugu koriste, već da im je data mogućnost, a da je na svakoj pojedinačno da odluči da li će svojim klijentima ovu uslugu i obezbediti.

“Plaćanje telefonom, tabletom, putem Skajpa ne zahteva nova tehnička rešenja niti će banke koštati novca”, dodaje Tabaković.

Srbija je, kaže, među prvim zemljama u regionu koje su uredile ovaj postupak, a prema saznanjima NBS, samo su Slovenija i Mađarska u okruženju uredile ovaj proces između finansijskih institucija i klijenata.

Oni koji se odluče da koriste sistem video-identifikacije, biće u obavezi i da daju pisanu saglasnost da se razgovor snima.

“Očekujemo da će MUP pružati obuku zaposlenih u finansijskim institucijama, koja se odnosi na prepoznavanja autentičnosti ličnih dokumenata”, kažu u NBS.

Finansijske institucije koje nameravaju da ponude klijentima ovu mogućnost, moraće da ispune propisane organizacione, kadrovske i tehničke uslove, čiju ispunjenost će prethodno da proveri NBS.

Na primer, banke će biti dužne da obezbede neprekidno audio-vizuelno snimanje visokog kvaliteta i povezanost sa izvorom tačnog vremena, a može koristiti i softverska rešenja koja će pomagati zaposlenom u finansijskoj instituciji pri sprovođenju postupka (npr. radi upoređivanja slike lica iz ličnog dokumenta sa licem klijenta tokom video identifikacije).

U toku postupka, zaposleni kod finansijske institucije će, između ostalog, biti dužan da proveri lični dokument klijenta pred kamerom, da proveri da li fotografija iz lične karte odgovara osobi s kojom razgovara putem video veze i da li podaci iz dokumenta odgovaraju podacima koje mu ta osoba saopšti tokom razgovora.

Na internet prezentaciji Narodne banke Srbije će biti dostupna lista finansijskih institucija koje ispunjavaju uslove za sprovođenje ovog postupka i koje nude mogućnost video-identifikacije.

Tags
Back to top button