Zajednički projekti za jačanje konkurentnosti regiona – Bankar.rs
SVE VESTI

Zajednički projekti za jačanje konkurentnosti regiona

Predstavnici šest država, partneri na projektu Uspostavljanje Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), potpisali su u petak 1. marta u Zagrebu Manifest o nameri za formiranje otvorene trans-nacionalne mreže za podsticanje saradnje u domenu inovacija i podsticanja ekonomskog rasta i konkurentnosti u Jadransko-jonskom regionu.

Osnovni cilj OIS-AIR mreže je uspostavljanje i razvoj konkurentnog i atraktivnog trans-regionalnog inovacionog sistema koji će podržavati trans-regionalnu saradnju istraživačkog sektora i malih i srednjih preduzeća, nudeći namenske sheme finansiranja za podršku zajedničkim inovativnim projektima.

Partneri na OIS-AIR projektu i potpisnici Manifesta su Naučni park AREA Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Privredna komora Hrvatske, Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za razvoj i tehnologiju Hellas iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija Albanije.

Tags
Back to top button