NBS: Najviše žalbi građana na osiguranje – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

NBS: Najviše žalbi građana na osiguranje

Tokom 2018. godine, sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije upućeno je ukupno 1.939 pritužbi na rad finansijskih institucija, što je za 9,73 odsto više u odnosu na godinu pre. Od tog broja pritužbi, 60,8 odsto odnosilo se na rad društava za osiguranje, 38,8 odsto na rad banaka, po 0,2 odsto se odnosilo na rad davalaca finansijskog lizinga i platnih institucija, a po 0,1 odsto na rad društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i ostalo, pišu Novosti.

Na spisku banaka za koje je utvrđeno da nisu postupale u skladu s pojedinim odredbama zakona kojima se uređuje oblast zaštite korisnika finansijskih usluga u 2018. godini našlo se ukupno 13 banaka. Kako se navodi u izveštaju Narodne banke Srbije, to su: Sosijete ženeral banka, Adiko banka, NLB banka, Rajfajzen banka, AIK banka, Unikredit banka, Erste banka, OTP banka, Komercijalna banka, Pireus banka, Telenor banka, Direktna banka i Zberbanka.

Tokom cele protekle godine, od ukupno 753 pritužbe na rad banaka, najveći broj se odnosio na kredite (44,5 odsto), platne račune (30,1 odsto) i platne kartice (19,5 odsto).

Kada je reč o društvima za osiguranje, najveći broj pritužbi korisnika, od ukupno 1.178 podnetih, odnosio se na auto-odgovornost – 35,6 odsto i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – 26,3 odsto.

Tags
Back to top button