Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor

DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom se na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija mogu, bez provizije, izmiriti obaveze po osnovu poreza na imovinu fizičkih lica čija prva rata na naplatu dospeva 14. februara, godišnjeg poreza na dohodak građana, poreza na promet motornih vozila, poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, navela je Narodna banka Srbije.

Pored toga, na šalterima Uprave za trezor DinaCard karticom mogu se izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, i prema onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i prema onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi JKP Infostan tehnologije, JKP Informatika Novi Sad, Telekoma a.d. i sl.), uz niske provizije.

Tags
Back to top button