FS: Ukidanje penala za prevremenu penziju urušilo bi sistem – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

FS: Ukidanje penala za prevremenu penziju urušilo bi sistem

Ukoliko bi bili usvojeni zahtevi za ukidanje ili ublažavanje penala za prevremeno penzionisanje ponovo bi došlo do finansijske destabilizacije i ranije izložene formule za usklađivanje penzija ne bi više bile ekonomski održive, pokazala je nova analiza Fiskalnog saveta Srbije (FS).

Zato je važno istrajati na uspešnoj i doslednoj primeni reformskog Zakona o PIO iz 2014. godine jer su te mere jedan od ključnih razloga za finansijsku stabilizaciju penzijskog sistema, poručuju iz tog Saveta.

U analizi FS, koja se bavi mogućnostima za usvajanje nove sistemske formule za usklađivanje penzija, navodi se da je to jedan od prioriteta ekonomske politike u 2019. i da je sada pravo vreme da se iskoriste rezultati uspešne finansijske konsolidacije penzijskog sistema i pretoče u dugoročno održiv sistem za usklađivanje penzija.

“S ekonomskog stanovišta, formula za usklađivanje penzija treba da obezbedi rast penzijskih primanja u skladu sa privrednim rastom”, ističe Savet.

Pri tome, dodaje se, važno je imati u vidu kontinuirani trend demografskog starenja Srbije, tako da se u periodu od 2020. do 2030. godine očekuje porast broja lica starijih od 65 godina za oko 4,0 odsto, odnosno smanjenje broja lica radne dobi (20-64 godine) za preko 10 procenata.

Zato bi nova formula za usklađivanje penzija, po mišljenju FS, trebalo da cilja rast prosečne penzije za oko 0,5 posto sporiji od stope privrednog rasta u narednoj deceniji.

Savet takođe smatra da je potrebno zakonski ograničiti da se ukupni rashodi za penzije kreću u koridoru od 9,5 do 10,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Podseća se da je prilikom uvođenja fiskalnih pravila 2010. godine nivo rashoda za penzije bio limitiran na 10 procenata BDP-a, što je predstavljalo prosečnu vrednost penzijskih rashoda u uporedivim zemljama istočne Evrope, ali da je tokom perioda ekonomske krize i fiskalne konsolidacije ovaj zakonski limit povećan na 11 posto.

“Imajući u vidu uspešno okončanje fiskalne konsolidacije, kao i značajnu reviziju zvaničnog nivoa BDP-a u 2018. godini, potrebno je adekvatno i smanjiti gornji limit rashoda za penzije na nivo između 10 i 10,5 procenata BDP-a, u zavisnosti od društvenopolitičkih preferencija”.

Pored toga, Savet navodi da je potrebno ojačati automatske mehanizme koji će obezbediti finansijsku stabilizaciju ukupnog penzijskog sistema u periodima krize, odnosno koji će osigurati da vrednost penzija ne zaostaje za privrednim rastom u dugom roku.

“Na primer, moguće je propisati da se u situacijama kada penzijski rashodi pređu 10,5 odsto BDP-a dozvoljava usklađivanje penzija samo inflacijom, dok bi se zahtevalo automatsko zamrzavanje penzija u slučajevima kada rashodi pređu 11 odsto BDP-a”, navodi se u analizi.

S druge strane, ukoliko bi ukupni rashodi za penzije pali ispod 9,5 posto BDP-a, bilo bi omogućeno vanredno povećanje svih penzija, tako da se ukupni rashodi vrate na nivo od 10 odsto BDP-a, napominju iz Saveta.

Takođe ukazuju da je važno obezbediti široku društveno-političku podršku za novu formulu usklađivanja penzija.

“Od velike je važnosti da nova formula bude rezultat inkluzivnog procesa i da uživa što širu društvenu podršku. I domaća i međunarodna iskustva pokazuju da je za dugoročnu održivost javnog penzijskog sistema međugeneracijske solidarnosti ključno društveno razumevanje sistema odnosno njegovih mogućnosti i ograničenja u postojećim ekonomsko-demografskim uslovima”, piše u analizi.

Fiskalni savet je predstavio i analizirao nekoliko različitih formula za usklađivanje penzija koje bi mogle biti ekonomske održive, uključujući i predloge pojedinih penzionerskih udruženja da se penzije usklađuju sa inflacijom i rastom BDP-a preko 2,0 odsto.

Projekcije Fiskalnog saveta pokazuju da bi, osim u slučaju nastanka vanredno velike ekonomske krize, ova formula za usklađivanje penzija mogla da bude ekonomski održiva u narednim godinama.

“Imajući u vidu da ova formula omogućava realno povećanje penzija samo u godinama privrednog rasta preko 2,0 procenta, moguće je, po ugledu na Grčku i Portugaliju, propisati formulu koja uzima u obzir i niže stope rasta, tako što bi se penzije usklađivale 50 odsto sa inflacijom i 50 odsto sa rastom BDP-a”, dodaje se.

Iz Saveta navode da je moguće propisati i “švajcarsku formulu” prema kojoj bi se penzije usklađivale 50 odsto sa inflacijom i 50 odsto sa rastom zarada.

Takođe bi mogla da se primeni šira definicija “švajcarske formule”, koja bi se zasnivala na registrovanoj masi zarada, odnosno naplaćenim penzijskim doprinosima, kako bi usklađivanje penzija direktno uzimalo u obzir i stopu zaposlenosti na tržištu rada, odnosno uspešnost borbe protiv rada “na crno”.

S društvenog stanovišta, moguće je da bi ovakva veza pojačala stepen međugeneracijske solidarnosti, koji je važan za uspešno funkcionisanje javnih penzijskih sistema.

Sve analize i rezultati u studiji Fiskalnog saveta pretpostavljaju “da neće doći do kontraproduktivnih ili populističkih izmena penzijskog zakona iz 2014. godine”, koji je, kako ističu, doprineo finansijskoj stabilizaciji penzijskog sistema, koja sada omogućava izdašniju formulu za usklađivanje penzija.

Tags
Back to top button