Tim MMF-a završava posetu Srbiji – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Tim MMF-a završava posetu Srbiji

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi Džejms Rouf, posetio je Beograd u periodu od 29. januara do 5. februara 2019. godine radi ocene rezultata u 2018. godini, razgovora o napretku ostvarenom u realizaciji obaveza preuzetih u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI) i dogovora o prioritetima politika za 2019. godinu. Kompletna poseta u cilju sprovođenja druge revizije aranžmana u okviru Instrumenta PCI, paralelno sa konsultacijama po članu IV za 2019. godinu, planirana je za maj.

“Ekonomski program Srbije i dalje daje dobre rezultate. Privredni rast u 2018. godini, koji je iznosio 4,4 procenta, najbrži je u poslednjih više od deset godina. Godišnja inflacija, koja je iznosila 2 procenta u decembru, nastavlja da se kreće u donjoj polovini ciljanog raspona. Fiskalni rezultati su i dalje dobri. Opšti nivo države je zabeležio fiskalni suficit od 0,6 procenata BDP-a u 2018. godini, u skladu sa ciljevima iz PCI, a javni dug je opao na oko 54 procenta BDP-a. Dalje poboljšanje učešća na tržištu rada podržano je veoma dobrim rastom zaposlenosti i padom nezaposlenosti”, naveo je Ruf.

Dodao je da je tim MMF-a podržao planove vlasti da se odlučno krene u privatizaciju Komercijalne banke i HIP Petrohemije.

“Takođe smo naglasili važnost ostvarenja daljeg napretka u pripremama kako bi se obezbedila primena novog sistema zarada u javnom sektoru u 2020. godini i prelaska na fleksibilniji okvir zapošljavanja u javnom sektoru. Razgovarali smo o opcijama za jačanje fiskalnih pravila, uključujući ponovno uvođenje indeksacije penzija u 2020. godini. Pored toga smo istakli važnost unapređenja upravljanja javnim i državnim preduzećima u cilju podizanja efikasnosti i kvaliteta javnih usluga. Podržali smo tekuće aktivnosti vlasti u cilju unapređenja prioritizacije i ocene javnih investicija”, rekao je Ruf.

Napomenuo je da je ovo njegova poslednja poseta Srbiji u svojstvu šefa misije MMF-a.

“Na čelu naredne misije, koja je planirana za maj, nalaziće se Jan Kejs Martejn. Dugujem veliku zahvalnost vlastima Srbije na gostoprimstvu i tesnoj saradnji tokom protekle 3 i po godine i želim da čestitam Srbiji na veoma dobrom napretku koji je ostvarila u oblasti makroekonomske stabilizacije, rasta i otvaranja novih radnih mesta”, zaključio je Ruf.

Tags
Back to top button