Povećan iznos PDV koji se refundira kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja – Bankar.rs
SVE VESTI

Povećan iznos PDV koji se refundira kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi od 1. do 18. februara 2019. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srbije.

Poreska uprava Republike Srbije će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva i u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija.

Povećan je iznos PDV koji se refundira kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja.

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 78.825,55 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.043,17 dinara, a u drugoj do 33.782,38 dinara.

Pravo na refundaciju PDV-a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.081.036,19 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od 26.350.256,84 dinara.

Informacije u vezi sa refundacijom PDV-a za opremu i hranu za bebe, nalaze se na sajtu Poreske uprave, a možete pozvati i Kontakt centar na telefon 011/331-01-11.

Tags
Back to top button