Država izdvojila milijardu dinara za subvencionisane kredite – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Država izdvojila milijardu dinara za subvencionisane kredite

U Zakonu o budžetu Republike Srbije, za 2019. godinu, planirana su sredstva za dugoročno stambeno kreditiranje građana u iznosu od milijardu dinara“, rekli su za Kamaticu u Ministarstvu finansija. Prema sadašnjem kursu od 118,5 dinara, za stambene kredite država je izdvojila nešto manje od osam ipo miliona evra.

Kako su nedavno rekli u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita prosečan iznos stambenog kredita je najveći u Beogradu, 47.900 evra, zatim u Vojvodini 31.100 evra, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 28.200 evra, dok je najniži u Jugoistočnoj Srbiji 27.400 evra.

U poslednje dve godine, dodaju u NKOSK-u, prosečna vrednost kredita koje osiguravaju je sve veća. Zahtev za osigurani stambeni kredit osiguran kod NKOSK podnosi se direktno nekoj od banaka koje su zaključile ugovor sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita.

Korisnik kredita celu proceduru završava na šalteru banke, a banka kao klijent NKOSK, podnosi zahtev za osiguranje sa svom pratećom dokumentacijom korporaciji.

Osiguranje kod NKOSK je obavezno za sve korisnike subvencionisanog stambenog kredita.

Da bi se konkurisalo za stambeni kredit osiguran kod NKOSK-a neophodno je da klijenti banke imaju zaključen ugovor sa poslodavce na neodređeno vreme, kao i da su najmanje tri meseca u radnom odnosu kod trenutnog poslodavca.

Sam proces obrade zahteva za osiguranje kredita u Nacionalnoj korporaciji traje do pet radnih dana, ali pod uslovom da je banka dostavila kompletnu dokumentaciju.

Kada se govori o kreditima sa subvencijom, procedura osiguranja podrazumeva saradnju nekoliko institucija, kao što su Ministarstvo odbrane i Pravobranilaštvo, nadležni registar nepokretnosti, poslovna banka i Nacionalna korporacija, i u takvim okolnostima podrazumeva nešto dužu proceduru. Ako se posmatra ceo proces, od podnošenja zahteva za kredit u banci do isplate, procedura traje tri nedelje ukoliko je reč o komercijalnim stambenim kreditima, odnosno, četiri nedelje ako je reč o kreditima sa subvencijom. Vrlo često se dešava da proces odobrenja kredita traje i duže i to zbog nekompletne dokumentacije i u slučajevima gde je predmet hipoteke neuknjižena nepokretnost. U tom slučaju za konačno odobrenje potrebno je pribaviti rešenje o upisu hipoteke, na koje se u zavisnosti od konkretnog nadležnog registra može takođe čekati nekoliko nedelja.

Za osiguranje kredita naplaćuju se trošak obrade zahteva koji iznosi 30 evra, u dinarskoj protivvrednosti, kao i premija osiguranja, u procentualnom iznosu u odnosu na visinu kredita i vrednost nekretnine koja se zalaže.

Tags
Back to top button