Nema više varanja na kursu – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Nema više varanja na kursu

Najviši kurs evra u menjačnicama u Srbiji u petak je mogao da bude 119,94 dinara, a najniži 116,98 dinara. I da je neki menjač poželeo da “probije” ove granice i zaradi više na otkupu i prodaji stranog novca, to ne bi mogao da učini. Narodna banka Srbije (NBS) sprečila je, kroz izmene kompjuterskog programa u menjačnicama, da prodajni kurs bude viši, a kupovni niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru za više od 1,25 odsto. Ograničen je i iznos provizije, koja sme da bude maksimum jedan odsto u slučaju kad menjač otkupljuje evro od građana.

“NBS izvršila je izmenu softvera koji ovlašćeni menjači koriste na oko 2.700 menjačkih mesta, čime je aplikativno onemogućeno da se kurs za evro formira u širem rasponu od 1,25 odsto u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan. Takođe, onemogućeno je da se primeni i provizija veća od jedan odsto pri otkupu ispravnih novčanica u opticaju”, rečeno je za “Novosti” u NBS.

Kako ističu u nacionalnoj banci, od 1. januara ove godine kontroliše se menjačko poslovanje, a u okviru toga i poštovanje propisa kojima je ograničen najniži kupovni, odnosno najviši prodajni kurs prilikom otkupa odnosno prodaje efektivnog stranog novca – evra, kao i poštovanje propisa kojim je ograničena najviša provizija pri otkupu ispravnih novčanica koje su u opticaju.

“Pored toga, postupajući po pritužbama građana, NBS je prilikom kontrola kursnih lista ovlašćenih menjača utvrdila da nema uočenih odstupanja kursa dinara prema evru u odnosu na propisane raspone, kao ni propisane provizije pri otkupu efektive, ispravnih novčanica u opticaju”, ističu u NBS.

Dodaju da ukoliko NBS utvrdi postupanje suprotno propisima, ima ovlašćenje da Prekršajnom sudu podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Propisima koje je donela NBS o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, a koji su u primeni od početka godine, u kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatera, kupovni, odnosno prodajni kurs po jedinici strane valute – evra, ne može da bude niži, odnosno viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25 odsto.

Zaštita interesa građana razlog je za uvođenje ovog ograničenja kretanja kursa u menjačnicama. Nedostatak odgovarajuće tržišne konkurencije omogućavao je pojedinim menjačima da formiraju kurs dinara prema evru “na nivou koji u značajnoj meri odstupa od kurseva koje toga dana primenjuje većina ostalih ovlašćenih menjača na menjačkim mestima gde postoji takva konkurencija”, poput aerodroma, benzinskih pumpi, tržnih centara…, gde se evro plaćao i po četiri-pet dinara manje u odnosu na srednji kurs, podsećaju Novosti.

Tags
Back to top button