Ukupni depoziti u bankama premašili 287 milijardi kuna – Bankar.rs
INOSTRANE BANKESVE VESTI

Ukupni depoziti u bankama premašili 287 milijardi kuna

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), ukupni depoziti kod poslovnih banaka krajem novembra prošle godine iznosili su 287,2 milijarde kuna, što je za 14 milijardi ili 5,1 posto više nego godinu dana ranije, a analitičari Raiffesenbank Austria (RBA) ističu kako njihov rast traje još od novembra 2011. godine.

Na mesečnom nivou, u odnosu na kraj novembra ukupni depoziti u bankama, koje čine štedni i oročeni depoziti te depozitni novac, blago su smanjeni, za 0,1 posto ili 357 milijuna kuna.

Ukupni štedni i oročeni depoziti na kraju novembra iznosili su 199 milijardi kuna, dok je vrednost depozitnog novca premašila 88 milijardi kuna.

„U odnosu na isto razdoblje godine ranije nastavljene su dvocifrene stope rasta depozitnog novca, pri čemu su stope rasta depozitnog novca od preko 20 posto prisutne još od decembra 2016.”, zamjećuju u RBA.

Dodaju da je godišnji prirast depozitnog novca u novembru iznosio 18,3 milijarde kuna ili 26,3 posto, što je ujedno i najviša stopa rasta od juna prošle godine. Kako navode, posledica je to sklonosti držanja likvidne imovine u uslovima kada oročeni depoziti ne pružaju atraktivni povrat budući da se pasivne kamatne stope nalaze na niskom nivou usled visoke likvidnosti u finansijskom sektoru.

„Projektovana ekonomska kretanja odnosno dalji rast privrede implicira nastavak rasta ukupnih depozita banaka. S obzirom da bi visoka likvidnost finansijskog sektora trebala biti obeležje 2019, očekujemo nastavak niskih pasivnih kamatnih stopa te nastavak sklonosti držanja likvidne imovine poput depozitnog novca”, zaključuju u RBA.

Tags
Back to top button