Rekordni profit Komercijalne banke u 2018. – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEINTERVJUISLIDERSVE VESTI

Rekordni profit Komercijalne banke u 2018.

Komercijalna banka je u 2018. ostvarila najbolji poslovni rezultat u poslednjih deset godina, s obzirom da očekuje profit od oko 8,3 milijardi dinara, odnosno preko 70 miliona evra.

„Banka je preokrenula trend u 2018. godini u odnosu na poslednje četiri godine u kojima je imala smanjenje tržišnog učešća što je uticalo na profitabilnost i produktivnost banke. Od ovog dosta dugog silaznog trenda, uspeli smo u poslednja tri kvartala 2018. da preokrenemo trend i gotovo sve pokazatelje poslovanja usmerimo u pozitivnom smeru”, rekao je za Tanjug predsednik Izvršnog odbora Banke Vladimir Medan.

Ovakav pozitivan skor, kaže Medan, nije zabeležen poslednjih 10 godina, pa će matična banka u Srbiji na kraju 2018. godine ostvariti profit, pre oporezivanja, od oko 8,1 milijardi dinara.

Navodi da su u prošloj godini konsolidovane i dve „ćerke” banke, u Banjaluci i Podgorici, te na prethodnu cifru treba dodati nešto više od dva miliona evra njihovog profita, što čini ukupan rezultat od oko 8,3 milijardi dinara profita.

“Jedan od bitnih ciljeva u narednom periodu je dalje smanjenje NPL kredita i nekretnina koje nisu u funkciji poslovanja banke, odnosno da se one privedu nameni ili u nekom narednom periodu pretvore u novac”, rekao je Medan.

Na pitanje da li su nadležni upoznati sa ovim rezultatima i da li se i kada može očekivati prodaja Komercijalne banke, on kaže da kroz mesečne izveštaje akcionari putem svojih predstavnika u Upravnom odboru prate i učestvuju u poslovanju Banke.

Nakon dobijanja konačnih, oditovanih rezultata, isti će biti zvanično usvojeni na Skupštini akcionara.

Bilo kakva odluka o eventualnoj prodaji ili kupovini akcija Komercijalnoe banke je, rekao je Medan, na samim vlasnicima, akcionarima.

„To je stvar akcionara, tako da bilo kakva pitanja u tom smislu su za nas kao menandžment stvar odluke akcionara”, kaže Medan.

U krajnjoj liniji,dodaje, akcijama Banke se svakodnevno trguje na Beogradskoj berzi.

Finasnijski rezultat Banke, kaže Medan, osnovna je poruka za klijente i štediše Banke, a eventualna prodaja ili kupovina je nešto što ne bi trebalo da utiče na dalji rad i poslovanje Banke.

Inače, Republika Srbija je većinski vlasnik sa 41,7 odsto vlasništva u Komercijalnoj banci.

Pored Države, deo vlasništva ima Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i „The International Finance Corporation” (IFC), deo Svetske banke, kao i dva fonda koji svi zajedno imaju vlasničko učešće od 41,4 procenta.

Udeo u vlasnišvu ima i nekoliko preduzeća koja drže nešto više od po jedan posto, a ostatak čine mali akcionari.

Govoreći o procesu digitalizacije bankarskih usluga u zemlji i svetu, Medan ocenjuje da će u skladu sa savremenim trendovima za dvadeset godina u Srbiji baš kao i širom sveta „živeti” sasvim drugačije bankarstvo koje će biti mnogo više „elektronsko”.

Komercijalna banka, podseća Medan, pruža gotovo sve usluge digitalnog bankarstva svojim klijentima koje su dostupne na isti način kao i korisnicima ovih usluga u najrazvijenim zemljama sveta.

„Činjenica je da veliki broj naših klijenata još uvek u velikoj meri zahteva tradicionalnu uslugu i žele da imaju lični odnos sa bankom”, a građani će, kaže Medan i u narednoj deceniji moći da dođu na šaltere ove banke.

Komercijalna banka u Srbiji trenutno ima 2.775 zaposlenih, 202 filijale i dodatnih 300 zaposlenih u Banjaluci i Podgorici.

Tags
Back to top button