Pogledajte vašu “crvenu” novčanicu, možda je lažna – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Pogledajte vašu “crvenu” novčanicu, možda je lažna

U 2018. godini otkriveno je 3.854 falsifikovane novčanice.

U 2017. otkriveno je 5.834 takve novčanice, a posmatrano u nominalnom iznosu, to smanjenje iznosi 41 odsto (4,2 miliona dinara u periodu januar–decembar 2018. u odnosu na 7,2 miliona dinara u istom periodu 2017.)

Prema saopštenju Narodne banke Srbije (NBS) to je za 34 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine.

Što se tiče strukture otkrivenih falsifikata novčanica gotovog novca, dominiraju falsifikovane novčanice od 1.000, 500 i 2.000 dinara.

U poslednjih devet godina, kada se posmatra vrednosno, u strukturi otkrivenih falsifikata novčanica, najveći je udeo novčanica od 1.000 dinara, zatim od 2.000, 500 i 5.000 dinara.

Ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice s gotovim novcem u opticaju, koji je 31. decembra 2018. iznosio 367,7 miliona komada novčanica, ili 229,7 milijardi dinara, može se videti da je na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno 10,5 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca.

Preciznije, na milijardu dinara u opticaju otkriveno je 18.276 dinara falsifikovanog novca.

U periodu januar-decembar 2018. godine, u postupku ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikati otkriveno je 1.225 komada falsifikovanih novčanica efektivnog stranog novca, što je za 29,6 odsto više nego u 2017. godini.

Kako se navodi u saopštenju, u tom periodu otkriveno je 1.096 komada falsifikovanih novčanica evra, što je za 40,9 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 778 takvih novčanica.

U poslednjih devet godina najčešće je bilo falsifikovanih novčanica od 50 i 100 evra. U 2018. otkriveno je 109 komada falsifikovanih novčanica američkog dolara, što je za 25,3 odsto manje nego prethodne godine, kada je evidentirano 146 komada tih novčanica.

Tags
Back to top button