UniCredit: Bankarski sektor u regionu CIE pokazuje značajan potencijal – Bankar.rs
ANALIZEBANKESLIDERSVE VESTI

UniCredit: Bankarski sektor u regionu CIE pokazuje značajan potencijal

Očekuje se da će u ovoj godini rast kreditiranja u bankarskom sektoru regiona CIE biti prilično značajan, oko 4 – 4,4% (region CIE isključujući Rusiju i Tursku), pri čemu će kreditiranje građanstva – usled viših raspoloživih prihoda, niske stope nezaposlenosti i više potrošnje – rasti brže od kreditiranja preduzeća, prognoziraju analitičari UniCredita.

Povećano zanimanje za kreditiranje građana tokom poslednjih godina vidljivo je, kažu, i kad pogledamo strategije banaka u vezi sa sinergijskim učinkom s drugim poslovnim područjima – kao što su osiguranje, upravljanje imovinom, lizing – i partnerstvima uopšteno. Banke u regionu CIE još uvek mogu da pronađu prostora za rast kreditiranja putem pojednostavljivanja procesa kreditiranja (to jest, konsolidovanjem platformi koje obuhvataju veći broj kanala kreditiranja, optimizovanjem analiziranja kreditnog rizika) i putem digitalizacije (kako bi se unapredilo sveukupno korisničko iskustvo i kanali) kako bi mogle da ponude personalizovane opcije koje se tiču proizvoda i pružanja usluga.

Postojeći ciklus kreditiranja razlikuje se od onog u prošlosti budući da se likvidnost banaka u regionu CIE poboljšala, a situacija u pogledu kvaliteta kredita nije uporediva sa situacijom u prošlosti (stopa nenaplativih kredita u proseku se smanjila sa 14% u 2014. na 5% u 2018. u regionu CIE, isključujući Tursku i Rusiju).

Osim zdravog ekonomskog rasta, dugoročni potencijal za bankarstvo u Centralnoj i istočnoj Evropi vidljiv je i u niskoj penetraciji bankarstva u smislu odnosa kredita i BDP-a. Dok mnoge zemlje evrozone imaju odnos kredita i BDP-a viši od 100 posto, sva tržišta u CIE trenutno imaju odnos manji od 70 posto, dok Rumunija, Mađarska, Srbija i Rusija imaju čak i manje od 50 posto. Pored toga, nizak racio kredita i depozita, znatno niži nego pre nekoliko godina (sva tržišta u CIE, osim Turske imaju racio kredita i depozita ispod 100 posto, dok većina tržišta CIE– Češka, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Slovenija, Hrvatska i Rusija, na oko 70-75 posto) takođe doprinosi tom potencijalu, kao i penetraciji digitalnog bankarstva. Nivo korišćenja digitalnog bankarstva u CIE trenutno je niži, ali brzo raste. Korišćenje internet bankarstva više je nego udvostručeno između 2010. i 2017. godine u Češkoj, Mađarskoj, Turskoj, Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj. Takođe, konstanto se značajno uvećava broj korisnika koji kupuju online u ovom regionu.

Bankarski sektor regiona CIE u budućnosti će doživeti nastavak poboljšanja efikasnosti, čišćenja kreditnog portfolija i većeg fokusa na prihode i rast. Trka za tržišnim učešćem se nastavlja i postoji prostor za spajanja i preuzimanja. Što se tiče prihoda banaka u prethodnim godinama, neto kamatni prihod oporavlja se od niskih nivoa u periodu od 2015. do 2016. i očekuje se da će u 2019. činiti dve trećine prihoda u bankarskom sektoru CIE. Troškovi takođe rastu, usled zarada, no očekuje se da će odnos troškova i prihoda ostati stabilan u periodu od 2020. do 2023. i da se neće ponoviti snažna poboljšanja zabeležena poslednjih godina. Očekuje se da će troškovi rizika, u smislu rezervisanja za potencijalne gubitke u odnosu na bruto kreditiranje, ostati vrlo niski (na 77 baznih bodova u regionu CIE osim Rusije i Turske), ali će se postupno „normalizovati“. Poboljšan kvalitet aktive – niži nenaplativi krediti koji se prenose u niža rezervisanja za potencijalne gubitke – bio je glavni pokretač profitabilnosti poslednjih godina: profitabilnost za tržišta CIE stalno raste na godišnjem nivou u periodu od 2013. do 2017. godine. Na primer, povraćaj na kapital trenutno je oko 10 posto na nivou bankarskog sistema (region CIE, osim Turske i Rusije) i očekuje se da će ostati na takvim nivoima.

„Ekonomski napredak u CIE u poslednje dve decenije je bio izvanredan. Region Centralne i istočne Evrope dobro je pokriven bankama, visoko likvidan, a karakteriše ga visok nivo konkurentnosti u svim područjima. Uz našu čvrstu vodeću poziciju i snažnu posvećenost regionu, UniCredit će nastaviti da podržava privredni rast tržišta regiona CIE na kojima poslujemo. Divizija za region Centralne i istočne Evrope će ostati glavni pokretač rasta Grupe“, rekao je Karlo Vivaldi, direktor Divizije za CIE u UniCreditu na godišnjem Euromoney forumu.

„Poslovno okruženje koje se brzo menja i izazovi koje nameće digitalizacija, uz potrebu stalnog poboljšanja korisničkog iskustva, postali su jedno od najvažnijih područja u koje kompanije ulažu. Na današnjem konkurentnom tržištu, to su imperativi za tržišne lidere budući da klijenti očekuju da će pružaoci finansijskih usluga pratiti tempo promena. Kao rezultat toga, interakcije klijenata s njihovim bankama sve više karakteriše rastući stepen automatizacije kroz digitalne procese“, dodao je Andrea Dijamanti, direktor Korporativnog i investicionog bankarstva i privatnog bankarstva za CIE u UniCreditu.

Aktivnost spajanja i preuzimanja u bankarskom sektoru CIE bila je snažna tokom 2018. godine. Prošle godine smo svedočili kontinuiranom izlasku grčkih banaka s tržišta Jugoistočne Evrope, konsolidaciji u Rusiji među državnim bankama pod vođstvom Centralne banke i najavljenu privatizaciju u Sloveniji i Srbiji. Nakon dinamične 2018. godine, mogli bismo očekivati sličnu snažnu tržišnu aktivnost u 2019. godini koju pokreću tržišta Jugoistočne Evrope zahvaljujući već najavljenim ponudama i inicijalnim javnim ponudama, smanjenju izloženosti rizicima nekih regionalnih grupa, kao i privatizacijama u pojedinim zemljama (npr. Sloveniji i Srbiji).

Tokom godišnjeg Euromoney foruma, UniCredit je održao radionicu posvećenu perspektivama i očekivanjima u regionu CIE koja se bazira na UniCreditovoj stručnosti, strateškim istraživanjima i kontinuiranom praćenju tržišta regiona CIE.

Tags
Back to top button