Čadež: Ovo će biti godina velikih investicija u Srbiji – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Čadež: Ovo će biti godina velikih investicija u Srbiji

U Srbiji se u 2019. godini očekuju velike investicije koje će našim ljudima doneti mogo novih radnih mesta, a privredi visoke tehnologije u proizvodnji, kazao je u intervjuu za agenciju Beta predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

“Za srpsku ekonomiju 2018. bila je godina potvrđene stabilnosti i zdravijeg ekonomskog rasta, zasnovanog pre svega na investicijama, stranim i domaćim. To je dobra osnova za snažniji rast izvoza, da u svet u ovoj i narednim godinama plasiramo sve više naših proizvoda”, kazao je Čadež.

On je istakao da će napredak Srbije zavisiti i od toga koliko budu ubrzane strukturne reforme, prvenstveno u javnom sektoru – državnim preduzećima, administraciji i javnim službama, uključujući Poresku upravu, kao i reforme obrazovanja i zdravstva.

“Uspeh će zavisiti i od toga koliko rasteretimo privredu, koliko podržimo privatni sektor, posebno male i srednje kompanije da rastu i razvijaju se, a velike da budu još snažnije, koliko stranih investicija privučemo i koliko ojačamo kapacitet domaćih kompanija da više investiraju, koliko nam poslovno okruženje bude podsticajnije i predvidivije, a privreda konkurentnija, koliko više budemo izvozili finalnih i proizvoda više faze prerade, koliko budemo ulagali u infrastrukturu, inovacije i visoke tehologije”, ocenio je Čadež.

Održivi razvoj srpske ekonomije, kako je dodao, pre svega zavisi od priliva investicija i rasta izvoza, zbog čega je posebno važno da i u narednom periodu investicije budu usmerene u izvozno orjentisane sektore i visoke tehnologije.

Prema njegovim rečima od velike je koristi za domaću ekonomiju što su zakonom izjednačeni strani i domaći investitori, i što sve više domaćih firmi koriste državne podsticaje za ulaganja.

“Na inicijativu PKS domaće kompanije će, kao i strane, ubuduće biti oslobođene carina na uvoz mašina iz zemalja van EU, odnosno iz onih sa kojima nemamo nultu carinu, a koje predstavl?aju ulog u osnovna sredstva, odnosno osnovni kapital. Takođe, državne subvencije poslednjih godina, osim stranih, dobija sve više domaćih kompanija, na čemu je PKS posebno insistirala”, kazao je Čadež.

On je dodao da je u protekle dve godine prvi put budžetskim subvencijama za investicije podržano više domaćih nego stranih kompanija.

“Od 56 kompanija čiji su investicioni projekti podržani državnim podsticajima u 2017. i 2018. godini, čak 35 je domaćih iz raznih sektora privređivanja – od agrobiznisa, preko industrije do usluga. To govori i o jačanju investicionog potencijala domaće privrede”, istakao je Čadež.

Ocenio je da koliko je važno da se privuče što više stranih investicija, toliko je bitno i da jača kapacitet i broj domaćih kompanija koje investiraju, da su i domaći privrednici sve sposobniji da ulažu u nove i proširenje postojećih kapaciteta i koriste pogodnosti i podršku namenjenu investitorima.

Govoreći o stranim ulaganjima, predsednik PKS je naveo da je 2018. godine završeno, počela realizacija i ugovoreno više od 50 projekata.

“Strani investitori su u Srbiji 2018. otvorili su oko 40 novih fabrika, pogona, proizvodnih linija i distributivnih centara u kojima će se zaposliti gotovo 16.000 ljudi. Takođe, počela je ili se priprema gradnja još 12 novih velikih investicija”, rekao je Čadež i istakao da je najviše nemačkih, italijanskih i turskih investitora.

On je ukazao da za Srbiju više nije problem kako da privuče investitore,, već kako da obezbedi dovoljno kvalitetnih visokokvalifikovanih radnika, i da je zato najvažnije da obrazovni sistem prati potrebe privrede.

Veliki posao očekuje se, ukazao je, na digitalizaciji privrede. Digitalna transformacija tradicionalnih industrija, izazov je sa kojim se, kaže, zbog brzih i radikalnih teholoških promena, suočava ceo svet, i mnogo razvijenije ekonomije od naše.

“PKS pomaže privredi u digitalizaciji, pre svega malim i srednjim preduzećima. Osnovali smo Centar za digitalnu transformaciju i sprovodimo program obuke i sertifikacije konsultanata po austrijskom modelu. Konsultanti preduzećima pomažu da naprave digitalne mape i strategije digitalizacije i da primene tehnološka rešenja predviđena tim dokumentima”, objasnio je Čadež.

Odgovarajući na pitanje koje su zamerke privrednika na uslove poslovanja u Srbiji i koje izmene propisa traže, predsednik PKS je kazao da je najvažniji zahtev da se smanje poreska opterećenja

“Predlog privrednika je da se u periodu od pet godina poresko opterećenja zarada smanji sa dosadašnjih 63 na 46 odsto. To će biti moguće ako se sprovedu planirane reforme, pogotovo poreska reforma i refoma u zdravstvu. Važno je reći da zbog poreskog rasterećenja privrede neće biti manje novca u budžetu. Smanjenje tih troškova privredi će omogućiti da bolje i profitabilnije posluje, da više investira, proizvodi i izvozi, a samim tim i državi veće prihode. Proširiće se i baza za oporezivanje i biće manje sive ekonomije”, rekao je Čadež

Dodao je i da je zahtev privrednika da se poboljša pristup izvorima finansiranja, pogotovo manjim i srednjim preduzećima, zatim da se spreči nelojalna konkurencija na tržištu, ukinu birokratske barijere i administrativna opterećenja, a uslovi poslovanja budu predvidiviji.

Komentarišući regionalnu ekonomsku saradnju, čiji je jedan od najglasnijih zagovornika, Čadež je kazao da inostrani privrednici kad odlučuju gde će investirati ne posmatraju zemlje pojedinačno već gledaju na ceo region od 18 miliona ljudi i procenjuju šta na tom tržištu mogu da urade.

“Svaka nestabilnost na pojedinačnim tržištima se reflektuje na ceo region. Investitori gledaju šta se dešava poslednjih nekoliko godina na regionalnom tržištu i kakva mu je perspektiva, a perspektiva našeg regiona je članstvo u EU i to daje posebnu poslovnu priliku za bilo kog investitora u Srbiji ali i u regionu”, ukazao je Čadež.

Tags
Back to top button