Prva presuda zbog smanjenja penzije u korist penzionera – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Prva presuda zbog smanjenja penzije u korist penzionera

Prvu presudu u korist penzionera, a protiv Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog smanjenja penzija, doneo je Osnovni sud u Bačkoj Palanci. On je presudio u korist J. M. iz Bačke Palanke, i naložio Republičkom fondu da mu nadoknadi sve što mu je uzeto primenom Zakona o privremenom načinu isplate penzija.

Reč je, pišu Novosti, o iznosu od 351.478 dinara plus zakonska zatezna kamata od 53.675 dinara, i troškovi postupka od 73.403 dinara, sa zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude, pa do isplate.

Kako je potvrdila predsednica suda Ljiljana Cvetinov, presuda je doneta pre nedelju dana i u toku je žalbeni postupak.

U njoj se navodi da se “tužbeni zahtev usvaja u celosti” i da se filijali PIO fonda u Bačkoj Palanci nalaže da tužiocu isplati gore naveden iznos “na ime razlike između pripadajućeg i isplaćenog iznosa mesečne penzije za period od 9. decembra 2015. do 31. decembra 2017.”

Zakon o privremenom načinu isplate penzija donet je 2014. godine, čime su za neko vreme smanjene mesečne isplate za najstarije s ciljem smanjenja javnog duga. Ovaj propis ukinut je u septembru, kada je Skupština usvojila izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa su penzioneri od oktobra ove godine počeli da primaju penzije bez umanjenja.

Prema nekim procenama, zbog trogodišnjeg smanjenja prihoda, penzioneri su ukupno ostali uskraćeni za oko 430 miliona evra.

Tags
Back to top button