Šta je potrebno da nam banka odobri dozvoljeni minus? – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Šta je potrebno da nam banka odobri dozvoljeni minus?

Dozvoljeni minus je najbrža kreditna poslastica kojoj građani Srbije pribegavaju kada im zatreba gotovina. On je uvek tu, na tekućem računu, lako je dostupan, a procedura odobrenja minusa je krajnje jednostavna i brza zbog čega je ovo jedan od najskupljih bankarskih proizvoda, piše Kamatica.

Pre svega, neophodno je znati da banke najčešće minus odobravaju po osnovu redovnog mesečnog priliva ne tekućem računu, plate, odnosno penzije, iako je moguće ovaj vid pozajmice dobiti i po osnovu položenog depozita kao garancije. Procedura odobrenja minusa je jednostavna.

U banci u kojoj klijent ima tekući račun i prima zaradu, dovoljno je popuniti zahtev za odobrenje dozvoljenog minusa (bančin obrazac), potpisati saglasnost za dobijanje Izveštaja iz Kreditnog biroa, platiti naknadu za povlačenje izveštaja i sačekati odgovor banke.

Odgovor banke najčešće stigne u toku istog dana– potpisuje se Ugovor, menice, plaća naknada banci za odobrenje minusa i dozvoljeni minus je već na tekućem računu te se može odmah koristiti.

Minus se odobrava najčešće u iznosu jedne prosečne zarade, na rok koji može da traje i do 36 meseci. Kamatica objašnjava da i pored toga što su rokovi na koji se odobrava ovaj vid poslastice jesu dugi, banke zadržavaju pravo da u toku trajanja ugovornog odnosa revidiraju prihode, odnosno prosečan priliv na računu, te na taj način u stvari imaju pravo da revidiraju i iznos odobrenog dozvoljenog minusa.

Ovo potencijalno može da bude opasnost za sve one koji ne kontrolišu zaduživanje na ovaj način, jer u slučaju kada banka revidira prosečne prihode i ustanovi da su prihodi manji nego u periodu kada je minus odobren, automatski će se izvršiti i usklađivanje iznosa dozvoljenog minusa, naravno smanjenjem. Upravo u ovakvim situacijama svi oni klijenti koji uvek maksimalno koriste dozvoljeni minus se nađu u problemu da su preko noći ušli u nedozvoljeni minus.

Ono što je bitno naglasiti jeste da je potrebno voditi računa o datumu isteka dozvoljenog minusa, jer se produžavanje minusa ne radi automatski.

Naime, na dan kada ističe dozvoljeni minus, ova pozajmica se mora vratiti i to u punom iznosu. U prevodu, ukoliko želimo da nam banka opet odobri dozvoljeni minus, tekući račun mora biti u pozitivnom saldu makar jedan dinar.

Dok pojedine banke dozvoljen minus odobravaju automatski, u drugima je potrebno ponoviti proceduru ponovog odobrenja minusa koja je ista kao i kada se odobrava prvi put. Podnosi se zahtev za odobrenje minusa, povlači Izveštaj iz Kreditnog biroa, banka u svom sistemu proverava da li je bilo i koliko obračunate zatezne kamate po tekućem računu (ukoliko je klijent ulazio u nedozvoljeni minus) i odgovor je vrlo brzo tu.

Iako se dozvoljeni minus prijavljuje Kreditnom birou, on više ne ulazi u računanje kreditne zaduženosti građana.

Bez obzira na to, svaka zatezna kamata koja se obračuna po tekućem računu može uticati na ponovno odobrenje minusa. Najčešće, banke imaju toleranciju u vidu iznosa obračunate zatezne kamate po tekućem računu u okviru koje će odobriti dozvoljeni minus, ali ipak treba biti obazriv jer ovo može biti razlog neodobravanja minusa bez obzira što docnja po tekućem računu nije bila u kontinuitetu duža od 60 dana i nije prijavljena kreditnom birou.

Zato oprez. Svaka greška, pa i najmanja, može da bude kočnica u ponovnom odobrenju minusa.

Tags
Back to top button