Plan javnih konkursa za udruženja do marta 2019. – Bankar.rs
SVE VESTI

Plan javnih konkursa za udruženja do marta 2019.

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za finansiranja programa i projekata od javnog značaja, koja realizuju udruženja u Srbiji, biće tokom prvog tromesečja sledeće godine dostupan na sajtu Kancelarije za civilno društvo.

Na sajtu vladine Kancelarije, oko 33.000 registrovanih udruženja, zadužbina i fondacija moći će da vide sve konkurse opština i gradova, pokrajine i republike za finasiranje svojih aktivnosti, najavili su za Tanjug u Kancelariji za saradnju sa civilim društvom.

“Reč je o aplikaciji koja će omogućiti jednostavan pristup i unos podataka o konkursu svakom organu javne uprave. Korisnicima iz civilnog sektora, kao i drugim zainteresovanim stranama, biće omogućen bolji pristup informacijama i jednostavnije, hronološko praćenje konkursa”, naveo je v. d. Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović.

Državni organi su u obavezi da do januara dostavljaju Kancelariji za saradnju sa civilnim sektorom informacije o konkursima koje će imati tokom godine. Na to ih obavezuje Uredba za finansiranje programa i projekta od javnog značaja koja je doneta u martu ove godine.

“Na ovaj način ne samo da obavezujemo državne organe i lokalne samouprave da bolje planiraju, već obezbeđujemo izvesnost i predvidivost u finansiranju udruženja – istakla je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić.

Uredbom je dodatno uređena i kontrola utroška sredstava, a bolje je regulisana i proširena obaveza izveštavanja, kako organizacija civilnog duštva, tako i institucija, a Antić je naglasila da će se voditi računa da li je udruženje nenamenski trošilo budžetska sredstva, a precizira se i postupanje u slučaju nepravilnosti i nenamenskog utroška sredstava.

“Ako se prilikom praćenja realizacije programa utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor, zahteva povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrumente obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom”.

Finansiranje udruženja putem javnih konkursa uvedeno je 2012. godine kad je prvi put donet propis koji uređuje ovu oblast.

Tags
Back to top button