NBS uslovila menjačnice, a isključila najvažnije igrače – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

NBS uslovila menjačnice, a isključila najvažnije igrače

Ograničavanje raspona kursa dinara prema evru u menjačnicama odlična je odluka Narodne banke Srbije, naročito zbog menjača koji nemaju konkurenciju na benzinskim pumama, tržnim centrima i autobuskim stanicama, gde je kursna lista blago rečeno “odokativna”.

Ipak, ova odluka izazvala je kod mnogih građana nedoumicu – da li su odlukom da kurs ne može da bude van okvira +-1,25 odsto od srednjeg kursa, obuhvaćene i banke?

To pitanje je važno ne samo zbog činjenice da građani tamo menjaju novac, već i zbog toga što su rate kredita u evrima često vezane za prodajni kurs određene banke, a isti koriste i turističke agencije kad prodaju aranžmane.

Upravo sa tim pitanjem smo se obratili i Narodnoj banci Srbije, imajući u vidu činjenicu da se klijenti u bankama prilikom podizanja kredita neretko susreću sa prilično drugačijim kursom od srednjeg.

– Podvlačimo da se ovde radi isključivo o tzv. menjačkim poslovima, odnosno zameni stranog keša za dinare i obrnuto, a ne o kupoprodaji deviza. Ta razlika se mora razumeti, jer se transakcije kupovine i prodaje strane valute u bankama obavljaju uglavnom prenosom preko računa i one podrazumevaju devizne transakcije, a ne menjačke poslove. Stoga se prilikom kupovine automobila, nekretnina i u drugim slučajevima pre svega koriste kursevi iz kursnih lista za devize – naveli su iz NBS i istakli da se devizni kurs formira na osnovu ponude i tražnje za devizama, odnosno bazira se na tržišnim principima i postulatu liberalizacije cena (njihovog slobodnog formiranja), koji se primenjuje u svim tržišnim ekonomijama.

Oni su objasnili da ograničenje koje su odredili ne predstavlja ograničenje tržišnog formiranja deviznog kursa, do kog dolazi prilikom uzimanja kredita i sličnih transakcija, već se samo ograničava raspon sa ciljem da se ograniče menjačnice koje nemaju konkurente u blizini i na taj način žele da pomognu građanima da se ne suočavaju sa problemima.

– Gotovo celina menjačkog poslovanja, odnosno zamene strane gotovine za dinare, vrši se preko ovlašćenih menjača i u pošti i to je razlog zbog kojeg su izmene i dopune odluka koje je usvojio IO NBS usmerene na te menjače – naveli su u NBS i dodali da ova mera neće ugroziti menjačnice, već če eliminisati netržišne, nepravedne i nekonkurentske prakse koje su pojedini primenjivali.

Pomenuta odluka donesena je, čini se, brzo, pa se postavlja pitanje šta je do toga dovelo.

– Prilikom donošenja odluke o ovom ograničenju, Narodna banka Srbije je imala u vidu da najveći broj građana poslove kupovine i prodaje efektivnog stranog novca, obavlja upravo u menjačnicama. Polazeći od činjenice da većina menjačnica već primenjuje kurseve koji se nalaze u okviru raspona definisanog ograničenjem, ovom odlukom biće eliminisana mogućnost da pojedine menjačnice koje se nalaze na mestima na kojima nema dovoljno konkurencije, kao što su npr. aerodrom, benzinske pumpe, tržni centri i slično, primenjuju kurseve koji su za građane znatno nepovoljniji od većine drugih menjačnica – objašnjavaju u NBS.

Tags
Back to top button