Wiener Stadtische osiguranje ostvarilo rast profita veći od 15% u prva tri kvartala 2018. – Bankar.rs
OSIGURANJESVE VESTI

Wiener Stadtische osiguranje ostvarilo rast profita veći od 15% u prva tri kvartala 2018.

U prva tri kvartala 2018. godine kompanija Wiener Städtische osiguranje ostvarila je premiju od 8,4 milijarde dinara, što je za 8,83% više u odnosu na isti period prošle godine. U svim linijama poslovanja ostvaren je rast premije, osim u životnom osiguranju, gde je premija niža zbog jednokratnih polisa životnog osiguranja koje nisu u fokusu kao prethodnih godina.

Dobar poslovni rezultat u prvih devet meseci godine upotpunjen je rastom profita većim od 15%. Tržišno učešće kompanije je uvećano na 11,38%, čime je učvršćena pozicija broj četiri sa tendencijom daljeg rasta u narednom periodu.Na rast premije Wiener Städtische osiguranja, veći od rasta ukupnog tržišta, najviše je uticao odličan rezultat u neživotnom osiguranju, gde je premija povećana za 19,8% u odnosu na isti period prošle godine. Uspon u ovom delu postignut je zahvaljujući odličnom radu tokom cele godine, a posledica je i uspešnog pripajanja AXA kompanije, završenog 2017. Po vrstama osiguranja, najveći rast zabeležen je u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – 53%, osiguranje kreditnih potraživanja poraslo je 25,8%, kasko 23,17%, a posebno impresivan bio je porast u osiguranju imovine. Dok je celo tržište u ovom delu poraslo 2,9%, Wiener Städtische osiguranje ostvarilo je povećanje od 16,9%.

Vienna Insurance grupa (VIG), matična kompanija Wiener Städtische osiguranja, nastavila je trend stabilnog rasta. Prema preliminarnim rezultatima za treći kvartal, ukupna premija VIG dostigla je 7,4 mlrd EUR, što je za 2,9% više u odnosu na isti period prošle godine. Dobit grupacije povećana je za 6,4% i iznosi 352,2 mil EUR. Pozitivan rezultat kompanije doprineće ostvarenju godišnjih ciljeva, projektovanih na ostvarenje godišnje premije od 9,5 mlrd EUR i dobiti u rasponu od 450 do 470 mil EUR. Stabilnost VIG-a potvrdio je i Standard & Poor’s, ocenivši grupaciju A plus rejtingom sa stabilnim izgledima za budućnost, čime je još jednom potvrđena dobra finansijska pozicija i velika kapitalna snaga najveće austrijske osiguravajuće kuće i vodeće kompanije za osiguranje u centralnoj i istočnoj Evropi.

Tags
Back to top button