Blagi pad neto dobiti banaka u Srbiji – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDER

Blagi pad neto dobiti banaka u Srbiji

Ukupan neto dobitak pre oporezivanja svih 29 banaka u Srbiji za prva tri meseca 2018. godine iznosio je 17,6 milijardi dinara, što je približno ostvarenom rezultatu u istom periodu prošle godine, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

U izveštaju NBS se navodi da su 24 banke imale dobit, a pet je uknjižilo minus.

Kako se navodi, faktor koji je u najvećoj meri uticao na blagi pad neto dobitka ostvarenog u prvom tromesečju 2018. godine u odnosu na isti period prethodne, bilo je smanjenje ostalih poslovnih prihoda (za 2,1 milijarde dinara), usled jednokratnih prihoda ostvarenih u prvom tromesečju 2017. godine po osnovu promene vlasničke strukture pojedinih banaka.

Neto kreditni gubici su na kraju prvog tromesečja 2018. godine iznosili 0,5 milijardi dinara, što predstavlja 45% ostvarenih neto kreditnih gubitaka u istom tromesečju 2017. godine. Toliki pad gubitaka banaka po ovom osnovu je posledica nastavka povoljnijih makroekonomskih i kretanja u privredi, kao i gubitaka koje su banke već proknjižile u prethodnim godinama.

Dodatno, banke su zabeležile neto prihod po osnovu rezervisanja za kreditno-rizične vanbilansne pozicije u iznosu od 300 miliona dinara, što je skoro dvostruko više nego u istom periodu 2017. godine.

Na kraju prvog tromesečja 2018. godine ostvaren je neto dobitak po osnovu kamata od 30,9 milijardi dinara, što je za 1,3% više u odnosu na onaj ostvaren u 2017.

Ukupna neto bilansna aktiva bankarskog sektora Srbije na kraju marta 2018. godine iznosila je 3.386,6 milijardi dinara predstavlja rast od 17,2 milijardi dinara, u odnosu na decembar 2017. godine. Ukupan bilansni kapital je 673 milijarde dinara, što je za 0,9% više nego na kraju 2017.

Problematični krediti na kraju prvog tromesečja 2018. godine iznosili su 192,9 milijardi dinara.

NBS navodi da je bankarski sektor Srbije adekvatno kapitalizovan, sa aspekta ostvarenog nivoa pokazatelja adekvatnosti kapitala, kao i u pogledu strukture regulatornog kapitala.

Na kraju marta 2018. godine, prosečna vrednost pokazatelja adekvatnosti kapitala na nivou bankarskog sektora Srbije iznosi 22,71%.

U svim bankama u Srbiji na kraju prvog kvartala ove godine bilo je zaposleno 23.095 ljudi, što je za 40 više nego na kraju 2017. godine.

Back to top button