Dobit banaka u Srbiji u 2017. najveća od izbijanja svetske ekonomske krize – AIK banka ostvarila najveći profit – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Dobit banaka u Srbiji u 2017. najveća od izbijanja svetske ekonomske krize – AIK banka ostvarila najveći profit

AIK banka je u 2017. godini po prvi put rangirana kao vodeća po apsolutnoj visini ostvarenog profita, a slede Banca Intesa, Komercijalna banka, Unicredit i Raiffeisen banka.

U sektoru osiguranja, prema ukupnoj premiji najveće tržišno učešće imalo je Dunav osiguranje, iza kojeg se nalaze Generali, DDOR, Wiener Stadtische i Triglav osiguranje.
Iako su banke u prethodnoj godini ostvarile najveće profite još od pretkrizne 2008. godine, struktura ostvarenih rezultata upozorava da još nije vreme za slavlje, rečeno je na današnjem predstavljanju publikacije Finansije TOP 2017/18 časopisa Biznis i finansije.

Mada je celokupan finansijski sektor u Srbiji, izuzev faktoringa, poslovao pozitivno u 2017. godini, primetne su značajne razlike u postignutim rezultatima, pre svega u pogledu dobiti koje su ostvarile banke, ostavivši daleko iza sebe sve druge učesnike na domaćem finansijskom tržištu.

– Banke su prošloj godini ostvarile rekordan profit od pretkrizne godine u ukupnom iznosu od oko 500 mil EUR, ali ne po osnovu svoje osnovne delatnosti, prikupljanja depozita i kreditiranja, već je to posledica ubrzane konsolidacije tog sektora i čišćenja bilansa od problematičnih kredita – rekao je broker Nenad Gujaničić.

On je istakao da i pored niskih kamata na kredite nema rasta bankarskih pozajmica, jer nema privrednog rasta.

– Strane kompanije koje dolaze u Srbiju koristeći državne subvencije uzimaju pozajmice od svojih matičnih banaka, a domaća preduzeća, suočena s nelojalnom konkurencijom, finansiraju se iz domaćih izvora i ne uzimaju kredite jer se plaše nove finansijske krize – rekao je Gujaničić.

Prema njegovoj oceni, sve dok ne budu jednaki uslovi na tržištu za sve učesnike neće biti rasta kreditne zaduženosti, a time ni ekonomskog rasta.

Prema podacima iz publikacije Finansije TOP 2017/18, banke u Srbiji su uvećale dobit sa 18,4 milijardi dinara u 2016. godini na čak 63,6 milijardi dinara u 2017, dok je u sektoru osiguranja ukupna zarada iznosila 6,6 milijardi dinara, što je rast od 16,9% u poređenju sa 2016.

Brokersko-dilerska društva ostvarila su dobit od 3,9 milijardi dinara, što je za 674 miliona dinara više nego u 2016. godini, a ukupna dobit davaoca finansijskog lizinga od 494 miliona dinara je značajno manja nego godinu ranije, kada je iznosila 1,5 milijardi dinara.

Prinos koji su ostvarila društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u iznosu od 346 miliona dinara je veći nego 2016. godine kada je iznosio 326 miliona dinara, dok su društva za upravljanje investicionim fondovima ostvarila dobit od 39 miliona dinara, što je značajno slabiji rezultat u odnosu na 2016. kada je dostigla 94 miliona dinara.

Faktoring društva su jedina poslovala negativno, iako je nihov gubitak u 2017. godini od 9 miliona dinara bio značajno manji u odnosu na gubitak iz 2016. kada je iznosio 58 miliona dinara.

Samo sedam banaka poslovalo negativno

AIK banka je u 2017. godini rangirana kao vodeća po apsolutnoj visini ostvarenog profita, a ovakav rezultat je, smatraju analitičari, pre svega ostvaren zahvaljujući efektima povoljne kupovine Alpha banke, pa ukoliko se izuzme ovo vanredno dešavanje na domaćem bankarskom tržištu, Banca Intesa je uz dobit od 11,8 milijardi dinara koja je veća skoro za petinu nego 2016. i dalje realni lider prema ostvarenom profitu.

Iako je bankarski sektor zabeležio najbolji rezultat još od 2008. godine, noseći segment poslovanja – neto prihodi po osnovu kamata smanjeni su za 2,4%, dok su ostali poslovni prihodi banaka povećani 3,3 puta na 20,5 milijardi dinara i mahom su poksledica kozmetičkih promena u bilansima nakon izvršenih preuzimanja. Osim toga, znatno slabiji tempo otpisa problematičnih kredita u odnosu na protekle godine, te naplata pojedinih obezvređenih plasmana, drastično su povećali krajnji rezultat bankarskog sektora.

Lani je svega sedam banaka zabeležilo negativno poslovanje. Najveći gubitaš bila je Vojvođanska banka, koju je preuzela OTP banka, i stručnjaci ovaj rezultat tumače upravo u kontekstu ove akvizicije. Među većim gubitašima je i Telenor banka, čiju dogovorenu prodaju treba da odobri regulator, te Jugobanka Jugbanka koju je ove godine preuzela Poštanska štedionica.

Tags
Back to top button