Čak 80% plaćanja karticama građana obrađuje se u inostranstvu – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Čak 80% plaćanja karticama građana obrađuje se u inostranstvu

Od 97 procenata novčanih transakcija građana putem platnih kartica u zemlji, čak 80 procenata se obrađuje u inostranstvu u stranim platnim sistemima u koje država nema uvid niti nadzor nad njima.

Obrazlažući u Skupštini Srbije predložene izmene i dopune seta finansijskih zakona, kao i Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Tabaković je navela da su u toku 2017. godine kartice bile najpopularniji način plaćanja u Srbiji i da je njihovom upotrebom realizovano 57 odsto ukupnog broja novčanih transakcija.

“Celokupna obrada transakcija se obavlja u inostranstvu u platnim sistemi u koje država nema nadzor i uvid. Predložili smo da se besplatno izdaju kartice za koje se obrada obavlja u platnom sistemu u Srbiji”, rekla je guverner.

Istakla je da se radi o predlogu zakona koji uređuje poslovanje s platnim karticama u našoj zemlji prvi put na celovit i sveobuhvatan način.

Cilj je, kaže, da se podstakne rast bezgotovinskog plaćanja u Srbiji, kao i da se zaštite korisnici platnih kartica i poveća konkurentnost na tržištu.

Visoki troškovi pri korišćenju platnih kartica su jedan od razloga zašto značajan broj malih trgovaca nema POS terminale i ne prihvataju kartice, dodale je Tabaković.

Predlogom zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica predviđeno je smanjenje troškova prihvatanja platnih kartica, što će omogućiti povećanje broja prodajnih mesta na kojima je moguće da građani platnom karticom plate robu i usluge.

Ograničavanjem međubankarskih naknada trgovcima se otvara mogućnost da postavljanjem POS terminala pod povoljnijim uslovima privuku nove potrošače i bolje se pozicioniraju na tržištu.

NBS je predložila da parlament usvoji i Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju kojim se stvaraju pretpostavke za dalje unapređenje finansijskog sistema i njegove infrastrukture, posebno u vezi s pravnom sigurnošću i nesmetanim izmirenjem obaveza učesnika na finansijskom tržištu.

Tabaković je odbacila primedbe poslanika opozicije da pojedini predlozi, izmene i dopune zakona nisu povezani i da ne treba da se glasa u o njima “u paketu”.

Podsetila je da se o zakonima raspravljalo u PKS, u Udruzenju banaka Srbije, kao i da su u raspravi o predlozima učestvovali predstavnici relevantnih institucija te da su urađene sveobuhvatne i detaljne analize efekata koji se tiču građana i privrednih subjekata vezano za zakone.Od 97 procenata novčanih transakcija građana putem platnih kartica u zemlji, čak 80 procenata se obrađuje u inostranstvu u stranim platnim sistemima u koje država nema uvid niti nadzor nad njima, rekla je danas guverner Narodne banke (NBS) Srbije Jorgovanka Tabaković.

Obrazlažući u Skupštini Srbije predložene izmene i dopune seta finansijskih zakona, kao i Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Tabaković je navela da su u toku 2017. godine kartice bile najpopularniji način plaćanja u Srbiji i da je njihovom upotrebom realizovano 57 odsto ukupnog broja novčanih transakcija.

“Celokupna obrada transakcija se obavlja u inostranstvu u platnim sistemi u koje država nema nadzor i uvid. Predložili smo da se besplatno izdaju kartice za koje se obrada obavlja u platnom sistemu u Srbiji”, rekla je guverner.

Istakla je da se radi o predlogu zakona koji uređuje poslovanje s platnim karticama u našoj zemlji prvi put na celovit i sveobuhvatan način.


Cilj je, kaže, da se podstakne rast bezgotovinskog plaćanja u Srbiji, kao i da se zaštite korisnici platnih kartica i poveća konkurentnost na tržištu.

Visoki troškovi pri korišćenju platnih kartica su jedan od razloga zašto značajan broj malih trgovaca nema POS terminale i ne prihvataju kartice, dodale je Tabaković.

Predlogom zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica predviđeno je smanjenje troškova prihvatanja platnih kartica, što će omogućiti povećanje broja prodajnih mesta na kojima je moguće da građani platnom karticom plate robu i usluge.

Ograničavanjem međubankarskih naknada trgovcima se otvara mogućnost da postavljanjem POS terminala pod povoljnijim uslovima privuku nove potrošače i bolje se pozicioniraju na tržištu.

NBS je predložila da parlament usvoji i Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju kojim se stvaraju pretpostavke za dalje unapređenje finansijskog sistema i njegove infrastrukture, posebno u vezi s pravnom sigurnošću i nesmetanim izmirenjem obaveza učesnika na finansijskom tržištu.

Tabaković je odbacila primedbe poslanika opozicije da pojedini predlozi, izmene i dopune zakona nisu povezani i da ne treba da se glasa u o njima “u paketu”.

Podsetila je da se o zakonima raspravljalo u PKS, u Udruzenju banaka Srbije, kao i da su u raspravi o predlozima učestvovali predstavnici relevantnih institucija te da su urađene sveobuhvatne i detaljne analize efekata koji se tiču građana i privrednih subjekata vezano za zakone.

Tags
Back to top button