NBS od 1. jula preuzima deo nadležnosti Poreske uprave – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS od 1. jula preuzima deo nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije će od 1. januara sledeće godine preuzeti deo nadležnosti Poreske uprave. Reč je o ovlašćenjima koja se odnose na izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja, precizirano je izmenama i dopunama Zakona o NBS koje će biti na dnevnom redu sednice parlamenta koja počinje u petak, 1. juna.

NBS je navela da će od 1. januara preuzeti oko 60 zaposlenih koji obavljaju te poslove u Poreskoj upravi.

Izmenama i dopunama Zakona o NBS predviđeno je i ukidanje Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama kao posebne organizacione jedinice u NBS, a zaposleni bi nastavili da obavljaju poslove koje trenutno obavljaju.

U obrazloženju izmena i dopuna zakona NBS je navela da je reč o ukupno 220 zaposlenih, i to 124 u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, 55 u Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, devet u Centru za superviziju informacionih sistema i 32 u Sektoru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Novim rešenjima predviđeno je da se poslovi nadzora nad finansijskim institucijama obavljaju u NBS na način kojim se obezbeđuju operativna samostalnost organizacionih jedinica u kojima se obavljaju ti poslovi i njihova razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove NBS i kojim se sprečava sukob interesa.

Kako bi se obezbedio kontinuitet u radu organa i obavljanju funkcija NBS u slučaju isteka mandata funkcionera Centralne banke, predloženo je da se izbor novog funkcionera NBS mora obaviti najkasnije do isteka mandata funkcionera kome istice mandat, kako bi novi funkcioner počeo da obavlja funkciju odmah po prestanku funkcije njegovog prethodnika.

NBS navodi da to rešenje ima pozitivan uticaj i na stabilnost finansijskog sistema.

Predloženo je i preciziranje pojedinih odredaba koje se odnose na način objavljivanja kamatnih stopa NBS i delokrug organa NBS.

Predloženom dopunom zakona predviđeno je da Izvršni odbor daje smernice za jedinstvenu primenu propisa iz nadležnosti NBS, radi unapređenja pravne izvesnosti u primeni ovih propisa.

Usvajanje predloženih rešenja, kažu u NBS, trebalo bi da dovede do određenog smanjivanja troškova NBS pošto se stvaraju adekvatni uslovi da njena organizacija bude još efikasnija.

Tags
Back to top button