Bankarima stižu nova pravila: Prevaru plaća banka – Bankar.rs
Depoziti i štednjaSLIDERSVE VESTI

Bankarima stižu nova pravila: Prevaru plaća banka

Pred srpskim poslanicima uskoro izmene Zakona o platnom prometu. Umesto od 15.000, trebalo bi da nadoknade iznose od 3.000 dinara

Bankarima uskoro stižu nova pravila. Pred poslanicima će se, između ostalih, naći Predlog zakona o platnom prometu. Njegov cilj je da sve institucije koje pružaju platne usluge natera da jasno istaknu iznose svih svojih naknada kako bi se potrošači lako opredelili za najpovoljnije i, isto tako, jednostavno promenili “adresu” svog trenutnog tekućeg računa.

Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom prošle godine je stiglo 208 pritužbi na pružene usluge platnog prometa, a najveći broj ticao se – tekućih računa. One su činile čak 81 odsto ukupnog broja pritužbi. Prema podacima NBS, odnose se pre svega na otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa, kao i naplaćene naknade. Predloženi zakon planira da uvede red u ove “cenovnike”.

– Propisivanjem posebnih pravila kojima će se detaljnije urediti postupak promene platnog računa, na svojevrstan način se upotpunjuju odredbe kojima se uređuje uporedivost naknada, jer će potrošač moći da se opredeli da efikasno i brzo promeni platni račun ili da samo prenese određene platne usluge – navodi se u obrazloženju Predloga zakona. – Sve što je potrebno da uradi u tom slučaju jeste da podnese zahtev u obliku ovlašćenja novom pružaocu platnih usluga, kojim će započeti postupak promene platnog računa, sa gašenjem ili bez gašenja platnog računa otvorenog kod prethodnog pružaoca platnih usluga, brzo i jednostavno, i bez nepotrebnih administrativnih zahteva.

Ono što je klijentima naročito važno jeste to što se predlaže novi limit do kog banka ne nadoknađuje eventualno neovlašćeno potrošena sredstva s nečijeg računa. Dosad su klijenti sami podmirivali štetu do 15.000 dinara, a predlaže se da se ubuduće banke oslobode naknade samo do iznosa od 3.000 dinara.

– Ova izmena je predložena jer je procenjeno da prag od 15.000 dinara, do kojeg platilac snosi gubitke koji proističu iz izvršenja neodobrenih platnih transakcija, predstavlja znatno materijalno opterećenje za pojedine kategorije platilaca – stoji u obrazloženju. – Ovom odredbom pruža se i podsticaj bankama za ulaganja u primenu dodatnih sigurnosnih mera u vezi s platnim instrumentima koje izdaju i zaštitom personalizovanih sigurnosnih elemenata, kako bi se smanjio broj zloupotreba u vezi s tim instrumentima.

JEFTINIJE JE PLAĆANjE KARTICAMA

NARODNA banka Srbije predložila je i zakon koji treba da ograniči međubankarske naknade. Reč je, pre svega, o troškovima plaćanja platnim karticama. Od provizija koje su propisali izdavaoci platnih kartica zavisi koji će iznos ostati trgovcu pošto mu mušterija uslugu plati karticom. On te troškove ugrađuje u cenu robe koju plaćaju kupci.

– Međubankarska naknada kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2 odsto vrednosti izvršene transakcije, dok međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3 odsto vrednosti izvršene transakcije – stoji u prdlogu zakona koji će se uskoro naći pred narodnim poslanicima.

 

Vecernje novosti

Tags
Back to top button