Pet pitanja kojih treba da postavite kada aplicirate za kredit – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Pet pitanja kojih treba da postavite kada aplicirate za kredit

Odlučili ste da aplicirate za kredit, ali niste sasvim sigurni kako funkcioniše čitavi proces?

Ne znate da li su prikazana kamatna stopa i mesečni anuitet za otplatu jedine stavke na koje treba da obratite pažnju prilikom uzimanja kredita?

Budite svesni i činjenice da banke nude kredite sa različitim uslovima za različite namene, tako da je verovatno povoljnije uzeti adaptacijski kredit za renoviranje stana nego gotovinski.

U nastavku se nalazi nekoliko korisnih pitanja koja bi trebalo postaviti savetniku za klijente u kreditnoj instituciji u kojoj planirate da uzmete kredit. Odluka o uzimanju kredita je važna, stoga je neophodno da budete potpuno informisani u trenutku njenog donošenja.

1. Koliko se najviše novca može pozajmiti u vašoj kreditnoj instituciji?

Prilikom pozajmljivanja novca, banke procenjuju rizik, tačnije proveravaju da li ste u mogućnosti da na vreme izmirite svoje obaveze. Faktori koji se najčešće razmatraju jesu vaš kreditni rejting, status zaposlenja, kao i odnos između trenutnih primanja i zaduženja. Budući da svaka kreditna institucija ima sopstvene metode procene, dobro je da znate kolike su vaše realne mogućnosti da se zadužite, pogotovo ako kupujete stambeni prostor.

Naravno, naša sugestija nije da treba da idete do apsolutnog dopuštenog maksimuma kreditnog zaduživanja. Izračunati dopušteni maksimum nije indikator koliko zaista treba da se zadužite, već je pokazatelj granice preko koje ne treba da idete.

2. Da li mi možete dati obračun kredita sa svim zaračunatim troškovima?

Obračunata efektivna kamatna stopa pojednostavljuje poređenje kreditnih uslova između finansijskih institucija.

Veoma je bitno da postavite ovo pitanje, jer pored oglašavane nominalne kamatne stope, krajnja efektivna kamatna stopa koja sadrži sve prateće troškove, jeste ono što vam daje najbolju predstavu o uslovima kreditnog aranžmana u koji ulazite. Stoga vam obračunata efektivna kamatna stopa pojednostavljuje poređenje kreditnih uslovaizmeđu finansijskih institucija.

 

3. Da li je neophodno obezbediti učešće prilikom uzimanja kredita?

Prilikom odobravanja namenskih kredita, finansijske institucije ponekad traže od vas da iz sopstvenih izvora obezbedite određeni procenat učešća.

Ukoliko ste u mogućnosti da iz sopstvenih izvora obezbedite određeni procenat učešća u ukupnoj kupovini, možete smanjiti rok otplate kredita ili mjesečni anuitet otplate.

4. Možete li mi napraviti dva obračuna ‒ sa fiksnom i sa promjenjivom kamatnom stopom?

Prilikom uzimanja kredita, verovatno ćete se naći u situaciji da vam banke nude da odaberete između dve vrste kamatnih stopa ‒ fiksne i varijabilne. Kod fiksne kamatne stope unapred (fiksno) znate sve uslove zaduženja i oni se ne menjaju tokom otplate kredita, dok kod varijabilne kamatne stope koja najčešće zavisi od EURIBOR-a, sa bankom ugovarate periodičnu promenu i ponovni obračun anuiteta u zavisnosti od kretanja referentnih kamatnih stopa na tržištu novca.

Tokom otplate dugoročnog kredita uslovi se mogu promeniti

U trenutku uzimanja kredita, verovatno su bolji uslovi kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, ali uzmite u obzir da se tokom otplate dugoročnog kredita uslovi mogu promeniti i da ukupna kamata koju ćete platiti može biti veća nego kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom. S druge strane, moguće je da se i vaša kamatna stopa smanji u budućnosti usljed tržišnih kretanja.

5. Da li postoje još neki troškovi za koje bi trebalo da znam?

Postoje neki aspekti uzimanja kredita koji se znaju prevideti u početku, a koji mogu biti vrlo bitni. Na primer, u Erste banci ne morate računati na trošak procene nekretnine prilikom uzimanja stambenog kredita ‒ besplatna je. Što više informacija o svim povezanim troškovima prikupite unapred, bićete spremniji da donesete mudru finansijsku odluku, zasnovanu na informisanosti.

Zatražite od svog savetnika da vam unaprijed saopšti sve detalje u vezi s troškovima povezanim sa uzimanjem kredita, kao i troškovima prevremenog zatvaranja, ukoliko se odlučite da, usljed boljih uslova na tržištu, tokom perioda otplate refinansirate svoj kredit.

Nadamo se da će vas ovi saveti pripremiti da mudrije i uspešnije aplicirate za kredit.

Izvor: blog Erste banke 

Tags
Back to top button