Kamata na dozvoljeni minus pala ispod 20 posto – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Kamata na dozvoljeni minus pala ispod 20 posto

Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu kod nas su uvek bila veoma skupe pozajmice.

Može se mesečno potrošiti plata više od sume koja legne na račun, ali to je nosilo kamatu višu od 30 odsto.

Međutim, već neko vreme kamate padaju. Sve je više banka koje su tu stopu spustile i ispod 20 odsto na godišnjem nivou. Zato bi klijenti koji često koriste tu pozajmicu trebalo da prouče šta se sve nudi i da presele račun u banku u kojoj se „minus” manje plaća. Razlika je drastična. Po podacima Narodne banke Srbije za mart, te pozajmice imaju stopu od 18,49 odsto, koliko zaračunava Prokredit banka, do 36,04 procenata, koliko će platiti klijenti Eurobanke.

O tome kako su se banke odlučile da snize tu kamatu koja im je donosila slatku paru, dr Aleksandar Vasiljević s Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu kaže: Snižena je referentna stopa NBS-a i kod nas je već duže prisutan pad kamata, objašnjava Vasiljević.

Kako dodaje, ne treba da čudi što se to prenelo i na stope koje banke zaračunavaju na prekoračenja po tekućem računu.

Banke će taj gubitak nekako nadoknaditi: tu je plaćanje provizija na čekove pa naknade koje se plaćaju kada se novac ne podiže na bankomatu matične finansijske kuće… Sve su to troškovi na koje klijent treba da obrati pažnju kada koristi pomenutu bankarsku uslugu, poručuje Vasiljević.

Prokredit banka ima kamatu od 18,49 odsto na minus, i to je trenutno najjeftinije. Među jefitnije spada JUBMES banka – tu je na dozvoljeno prekoračenje 18,74 odsto, a na nedozvoljeno 23,60 odsto godišnje. Ta banka ima poslovne jedinice samo u Beogradu i Lučanima, pa u Vojvodini nije dostupna.

Halk i Telenor banka takođe spadaju u one gde su kamate za ulazak u crveno ispod 20 odsto. Telenor banka ima ponudu od 19,89 odsto, odnosno 24 kod nedozvoljenog prekoračenja. Kod Halka to je 19,63 odsto, odnosno 23,62. Veoma slične kamate imaju Direktna i Vojvođanska banka – 26,15 i 26,20 odsto za dozvoljeno prekoračenje, a ko i to prekorači, platiće 40,43 odsto, odnosno 28,73 na godišnjem nivou.

Klijenti oprezniji
U Srbiji ima 7.555.489 otvorenih tekućih računa, a koristi ih 5.005.453 klijenata.

Po podacima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, oni mogu da potroše 46,02 milijardi dinarea. Docnja, odnosno ulasci u crveno, iznose 11,2 odsto.

Klijenti više kasne kod ispunjavanja obaveza po kreditnim karticama – 13, 7 odsto, a ažurniji su kod vraćanja kredita – samo 4,1 odsto docnje, pokazuju podaci za mart.

Stope za minuse iznad 30 odsto zadržale su Adiko banka, i to 32,38 odsto i za nedozovljeni minus 42,56. Treba pomenuti i Sosijete ženeral – 35,86 odsto, odnosno 66,80. Ostale banke smestile su se između pomenutih.

Banke zaračunavaju različite kamate klijentima na nedozvoljena prekoračenja – 60 ili 40 odsto. Druge pak idu i s nižim kamatama nego kod dozvoljenih prekoračenja. Smatraju da je klijent već u problemu, pa mu ne treba još otežavati finansijsku situaciju. To je prilična pogodnost za klijente kojima plata redovno kasni. Međutim, i tu treba biti oprezan: klijentu koji tu pretera banka će ukinuti tu vrstu pozajmice.

D. Vujošević/ Dnevnik

Tags
Back to top button