Erste Bank Novi Sad: Odličan rast po svim ključnim pokazateljima uz neto profit od preko pola milijarde dinara – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Erste Bank Novi Sad: Odličan rast po svim ključnim pokazateljima uz neto profit od preko pola milijarde dinara

„U prvom kvartalu beležimo odličan rast po svim ključnim pokazateljima.

Rezultat toga je snažan neto profit od preko pola milijarde dinara. Dodatno, nivo nenaplativih kredita je najniži u poslednjih deset godina i iznosi svega 1,96 odsto, što je daleko ispod proseka ne samo u Srbiji, već i u Evropskoj uniji“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Carić je posebno istakao činjenicu da je Erste Banka treću godinu zaredom ostvarila rekordne rezultate i da je to omogućilo donošenje važne odluke o velikom investiranju u novi informacioni sistem i sveobuhvatnu transformaciju banke. „Kako bi naši klijenti mogli u još većoj meri da iskoriste sve prednosti digitalizacije i personalizovanog pristupa, ušli smo u ciklus velikih investicija u moderan i fleksibilan bankarski sistem, poslednju reč tehnologije u sferi globalnih bankarskih softvera“, naglasio je Carić.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani su za 8,6% u odnosu na kraj 2017. godine i iznose 55,15 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći su za 2,7%i iznose 58,01 milijardi dinara. Krediti pravnim licima uvećani su za 3,3% u odnosu na kraj 2017. godine i iznose 58,47 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su umanjeni za 27,2% i iznose 26,55 milijardi dinara. Dobit od kamata viša za 2,8% u odnosu na isti period 2017. godine i iznosi 1,58 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 2,5% i iznosi 0,36 milijardi dinara.

Neto dobit na kraju prvog kvartala 2018. godine iznosi 0,55 milijardi dinara. U odnosu na prvi kvartal 2017, kada su zabeleženi jednokratni pozitivni efekti usled oslobađanja rezervacija i sprovedene naplate, to je za oko četvrtinu niži neto profit i u skladu je sa procenama.

Bilansna suma je umanjena za 0,5%, sa 161,92 milijardi dinara na kraju 2017. godine na 161,18 milijardi dinara na kraju prvog kvartala 2018. godine. Adekvatnost kapitala iznosi 18,08%, a NPL racio na kraju prvog kvartala 2018. iznosi 1,96%.

 

Izvor: Biznis i finansije

Tags
Back to top button