Intesa neće kupovati nove banke u Srbiji – Bankar.rs
EVROPSKE BANKESLIDERSVE VESTI

Intesa neće kupovati nove banke u Srbiji

BANKA Intesa ne planira kupovinu neke banke u Srbiji.

Ovo je izjavio Ignasio Žakoto, direktor Divizije internacionalnih banaka članica Intesa Sanpaolo grupe, na pitanje vezano za ubrzano ukrupnjavanje bankarskog sektora u Srbiji. Žakoto kaže da veličina banke bnije presudna, već kvalitet. Naš sagovornik kaže da novi biznis plan Intesa Sanpaolo za period od 2018. do 2021. sledi tri strateške smernice:

 -značajno smanjenje profila rizika bez troška za akcionare;

-smanjenje troškova kroz dalju simplifikaciju poslovnog modela;

-uvećanje prihoda kroz prepoznavanje novih poslovnih prilika

Poslujući u ovakvom okviru, strategija ISBD divizije (Divizije internacionalnih banaka članica) usmerena je u pravcu daljeg kreiranja snažne i održive vrednosti na temelju stabilnih finansijskih osnova i društvenih vrednosti. Ove ciljeve planiramo da postignemo oslanjajući se na digitalnu transformaciju kako bismo poboljšali rast prihoda u veoma konkurentnom okruženju. Povećanje prihoda je u najvećoj meri fokusirano na rast prihoda od naknada kroz proaktivan pristup klijentima i aktivnosti internacionalne ekspanzije (npr. transfer najboljih praksi upravljanja imovinom Intesa Sanpaolo na kinesko tržište).

Sa druge strane postoji snažan strateški fokus na smanjenje troškova kroz dalje unapređenje efikasnosti organizacije i procesa, poboljšanje kvaliteta portfolija kredita i jačanje poslovnog modela Grupe putem očuvanja distinktivnog karaktera svake zemlje unutar Divizije.

Poseban akcenat biće stavljen na razvoj poslovanja na kineskom tržištu upravljanja imovinom koji bi mogao da pruži značajan doprinos rezultatima Grupe na srednji rok.

Smatram da Banca Intesa kao najsnažnija banka u Srbiji sa gotovo 1,4 miliona klijenata i tržišnim udelom od 17% u ukupnoj aktivi bankarskog sektora ima ključnu ulogu u pružanju podrške ekonomskom i društvenom razvoju zemlje, na primer kroz finansiranje lokalnih malih i srednjih preduzeća, kao i kroz činjenicu da predstavlja pouzdanu referencu za institucionalne i internacionalne investitore (npr. Banca Intesa pruža podršku ulaganjima italijanskih kompanija u Srbiji kroz specijalizovane savetodavne usluge i specijalizovani servisni model).

Veoma smo zadovoljni rezultatima Banca Intesa: banka je 2017. zabeležila neto dobit od 98 miliona evra, što predstavlja rast od 21 odsto u poređenju sa 2016, sa izuzetnim pokazateljima poslovanja (prinos na kapital 9,8 odsto, pokazatelj odnosa troškova i prihoda 40,6 odsto, pokazatelj nivoa problematičnih kredita 7,5 odsto) čak i u poređenju sa ostalim bankama članicama ISBD divizije.

Srbija je veoma zanimljivo bankarsko tržište imajući u vidu pozitivne izglede privrednog i kreditnog rasta (očekuje se prosečan godišnji rast BDP-a od oko 3 odsto i kreditiranja od oko 5 odsto).

Pored toga, perspektiva članstva u Evropskoj uniji koja podržava tržišne reforme Vlade (privlačenje stranih direktnih investicija) i snažna posvećenost međunarodnih bankarskih grupa koje posluju u zemlji takođe daju podršku razvoju “finansijske kulture” među građanima Srbije. Ovo se odražava kroz povećanu tražnju za digitalnim bankarskim uslugama, kao i za proizvodima u oblasti upravljanja imovinom i osiguranja.

U tom pogledu, Banca Intesa je nedavno osnovala društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest. Na srednji rok, čini se razumno očekivati da će tržište za upravljanje imovinom u Srbiji, koje je trenutno skromne veličine, rasti održivim tempom (od kraja 2013. povećalo je veličinu za više od tri puta).

Možda će biti dalje konsolidacije u Srbiji, ali ne očekujem da će biti dramatična jer je Srbija atraktivna destinacija za strane bankarske grupe usled činjenice da predstavlja “prirodni most” između Istočne Evrope i Mediteranske oblasti. Interes stranih bankarskih grupacija se jasno vidi u ciframa: strane banke poseduju gotovo 80 odsto ukupne aktive 29 banaka.

Tags
Back to top button