Velika konferencija u NBS “Kako firme mogu da se zaštite od rizika promene kursa” – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Velika konferencija u NBS “Kako firme mogu da se zaštite od rizika promene kursa”

Narodna banka Srbije je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, ponovo pokrenula inicijativu za razvoj tržišta instrumenata zaštite od deviznog rizika sa ciljem da pomogne preduzećima da unaprede izvesnost svog poslovanja.

Devizni kurs je tržišna kategorija na koju utiče veliki broj faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Oscilacije dinara prema drugim valutama mogu da izlože privredne subjekte rizicima koji bi potencijalno uticali na njihovu profitabilnost, konkurentnost i celokupno poslovanje, kažu u NBS.

Svako odgovorno preduzeće trebalo bi da se fokusira na sopstveno poslovanje i da ne brine o tržišnim rizicima, od kojih može da se zaštiti. Upravo se u zaštiti od deviznog rizika ogledaju osnovne prednosti korišćenja instrumenata deviznog hedžinga. Među prvim aktivnostima koje su preduzete u pravcu podizanja svesti domaćih kompanija o tržišnim (pre svega deviznim) rizicima i načinima zaštite od njih je održavanje konferencije „Zaštita od rizika promene deviznog kursa“ koju su zajednički organizovale NBS i PKS.

Edukacija o tržišnim rizicima i kako se zaštititi

Cilj konferencije je bio dalji podsticaj i afirmacija korišćenja instrumenata zaštite od deviznog rizika. Konferenciji su prisustvovali predstavnici poslovnih banaka i domaćih preduzeća koja se bave uvozno- izvoznim poslovima. Jedan od ključnih zaključaka konferencije bio je da je važan preduslov za dalji razvoj ovog tržišnog segmenta upravo edukacija zaposlenih i rukovodilaca u domaćim privrednim subjektima o tome kojim su tržišnim rizicima izloženi, odnosno koji su načini da se od njih zaštite.

– Ni uvoznici ni izvoznici ne treba da budu uvereni da je potreba za zaštitom od deviznog rizika manja ili da ne postoji, jer su sada kretanja kursa povoljnija ili oscilacije niže. Naprotiv. Smatramo da zaštita od deviznog rizika treba da bude princip poslovanja odgovornog preduzeća, koje želi da eliminiše rizik i koncentriše se na svoje poslovne aktivnosti. Treba da bude način razmišljanja svih kompanija koje ne žele da strepe da će kursne razlike ugroziti njihov poslovni rezultat. Nažalost, većina domaćih preduzeća u ovom trenutku nema tu praksu. Zato je cilj da podstaknemo i unapredimo korišćenje osnovnih tržišnih instrumenata zaštite od deviznog rizika. Poznavanje njihovih karakteristika i mogućnosti njihove upotrebe ima i drugih prednosti. Preduzeća će biti sposobnija da u budućnosti očuvaju svoju konkurentsku poziciju na međunarodnom tržištu, koje je izloženo brojnim potresima i promenama međuvalutnih odnosa – istakla je Jorgovanka Tabaković, guverner NBS.

Devizni hedžing izvesnost i sigurnost u poslovanju

Važnost poznavanja instrumenata deviznog hedžinga se ogleda u činjenici da se njihovim korišćenjem pruža izvesnost i sigurnost u poslovanju. Da bi se izbegli negativni efekti volatilnosti kursa (ali i kamatnih stopa, cene berzanske robe i sl.) na poslovanje i da bi se preduzeća u potpunosti posvetila svojoj osnovnoj delatnosti, potrebno je da poznaju i koriste instrumente zaštite od deviznog (i drugih tržišnih) rizika.

Na konferenciji su učesnicima predstavljeni raspoloživi tržišni instrumenti za zaštitu od deviznog rizika, njihove karakteristike, efekti i način njihove upotrebe. Dodatno, učesnici su imali prilike da se upoznaju i sa pravnom regulativom koja uređuje ovu oblast i aktivnostima koje NBS već godinama preduzima na promociji zaštite od deviznog rizika.

– Narodna banka Srbije ulaže izuzetne napore da uslove poslovanja u našoj zemlji učini predvidim i stabilnim. Uz nisku i stabilnu inflaciju, strukturne reforme u privredi, jačanje finansijske infrastrukture i popravljanje makroekonomskih fundamenata, jača i otpornost naše ekonomije na iznenadne šokove iz međunarodnog okruženja. Međutim, umesto uljuljkivanja potrebno je zauzeti proaktivan stav. Potrebno je pripremiti se na vreme za umanjivanje negativnih efekata mogućih tržišnih rizika, kao što su – devizni ili kamatni rizik – poručila je guverner Tabaković.

Dinarizacija

U skladu sa tim, NBS će uvek biti na raspolaganju bankama i preduzećima u smislu podrške unapređenju tržišta ovih instrumenata, što je jedan od stubova Strategije dinarizacije domaćeg finansijskog sistema. I u narednom periodu, NBS i PKS će nastaviti sa aktivnostima (organizacija okruglih stolova i konferencija) na promociji veće upotrebe instrumenata zaštite od deviznog rizika, kažu u centralnoj banci.

Tags
Back to top button