AIK Banka podržala festival „Nauk nije bauk 10“ – Bankar.rs
Društvena odgovornostSVE VESTI

AIK Banka podržala festival „Nauk nije bauk 10“

AIK Banka je i ove godine tradicionalno podržala festival „Nauk nije bauk“, jedan od najvećih i najznačajnijih festivala nauke u Srbiji, sa ciljem da podrži mlade naučnike i vizionare, i dodatno podstakne njihovu edukaciju.  

U okviru festivala, AIK Banka će poseban fokus usmeriti na finansijsko opismenjavanje mladih, koji predstavljaju našu budućnost. Imajući u vidu složenost finansijskog okruženja u kojem mladi odrastaju i činjenicu da njihove odluke utiču ne samo na njih i njihovo blisko okruženje, već i na širu društvenu zajednicu, AIK Banka nastoji da omladinu usmeri na odgovorno postupanje sa novcem i planiranje potrošnje bez rasipanja, stičući finansijsku kulturu i pismenost. Finansijska pismenost obuhvata znanje i razumevanje finansijskih procesa, kao i veštine i motivaciju za primenu tog znanja i razumevanja, sa ciljem donošenja ispravnih odluka u svakodnevnom životu. Pored toga, AIK Banka pruža podstrek mladim vizionarima koji od malih nogu pokazuju tendenciju da rade velike stvari i čine svet boljim mestom.

AIK Banka je na festivalu posebno istakla da mladi na vreme treba da dobiju sve potrebne informacije na osnovu kojih mogu doneti ispravne odluke i postati odgovorni prema novcu, štednji i plaćanju. U skladu sa tim, Banka je na festivalu predstavila idealno rešenje za tinejdžere i studente, koje će im pomoći i pružiti neophodnu finansijsku podršku prilikom osamostaljivanja. Otvaranjem START PAKET TEKUĆEG računa, uz pozajmicu od 30.000 dinara, omogućene su najsavremenije usluge transfera novca. Uz START PAKET TEKUĆI račun AIK Banke mladi ljudi uče kako da odgovorno postupaju sa novcem, planiraju potrošnju bez rasipanja, stičući finansijsku kulturu korišćenjem kartica, podizanjem novca sa bankomata umesto na šalteru, kao i plaćanjem karticom putem interneta.

Otvaranjem START PAKET TEKUĆEG računa mladi stiču mogućnost da koriste najsavremenije finansijske usluge digitalnog bankarstva, što je njima posebno važno, imajući u vidu da u današnje vreme svi tinejdžeri žive na mobilnim telefonima, koji su zamenili banke kao institucije. To se, pre svega, odnosi na uslugu KešKlik, koja predstavlja novinu na našem tržištu i podrazmeva prenos novčanih sredstava između dva fizička lica korišćenjem SMS koda. Dovoljno je da imate broj mobilnog telefona primaoca koji može podići novac na svim bankomatima AIK Banke unošenjem koda iz SMS poruka, bez upotrebe platne kartice.

Tags
Back to top button