Beogradska berza, Pwc i Evropska banka za obnovu i razvoj: Izađi na berzu! – Bankar.rs
BERZASLIDERSVE VESTI

Beogradska berza, Pwc i Evropska banka za obnovu i razvoj: Izađi na berzu!

Aktiviranje tržišta kapitala moglo bi da otvori brojne mogućnosti za rast srpske privrede, ocenjeno je danas na predstavljenju projekta Izađi na berzu (Serbia : IPO Go!). 
Cilj projekta je da pomogne razvoj tržišta kapitala u Srbiji kroz informisanje kompanija da postoji mogućnost da potreban kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu, kao i pružanje neophe pomoći koja je za taj proces neophodna.

Beogradska berza ovaj projekat sprovodi u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoji i konstultantskom kućom Pwc.

“Uočili smo da je sve više domaćih kompanija koje bi bankarske kredite želele da zamene nekim drugim načinom finansiranja rasta i razvoja. Zato smo zajedno sa EBRD-om kreirali projekat kojim ćemo kompanijama u Srbiji približiti mogućnost da svoj rast finansiraju korišćenjem kapitala koji mogu da privuku izlaskom na berzu. Cilj nam je da u narednih godinu dana privučemo uspešne privatne kompanije koje će doneti odluku o izlasku na Beogradsku berzu”, kaže Siniša Krneta, direktor Beogradske
berze.

Tokom projekta sve kompanije koje su zainteresovane za izlazak na Beogradsku berzu će moći da se prijave, a od prijavljenih biće odabrane one koje zadovoljavaju tehničke i finansijske kriterijume za izlazak na berzu.

Stručnjaci iz PwC-a će kompanijama pružiti besplatnu pomoć da uspešno prođu kroz proces pripreme za listiranje na Beogradskoj berzi.

“Kompanija PwC će edukovati zainteresovane kompanije o tome šta je sve potrebno uzeti u obzir, analizirati i razumeti kako bi se donela takozvana informisana, odnosno svesna odluka da se izađe na berzu. Onima s najviše ambicija i šansi biće pružena podrška na putu do berze. Takođe, želimo da podignemo svest među kompanijama, građanima i ostalim zainteresovanim stranama o samom tržištu kapitala, izlasku na berzu, koristima i rizicima u tom procesu”, rekla je Ivana Stanković, iz Pwc Srbija
inače, menadžer projekta.

Varšavska berza je model na koji se ugleda Beogradska berza, zato su na projektu angažovani i stručnjaci iz Poljske kako bi podelili svoja iskustva sa kolegama.

“Adekvatna strategija za razvoj uspešnog tržišta kapitala, podržana od svih igrača na tržištu, od ključnog je značaja za dalje planove i utvrđivanje načina na koji će se uspeh meriti. Kako bi se steklo poverenje u tržište kapitala kao pouzdan način ulaganja, neophodno je postaviti jasna i precizna pravila, efikasnu organizacionu i pravnu infrastrukturu za tržište kapitala, kao i odgovarajuće mere zaštite za manjinske akcionare””, objasnio je Jacek Soča , stručnjak za tržista kapitala Pwc Poljska

Izlazak na berzu daje mogućnost kompanijama da obezbede dodatni kapital za finansiranje dugoročnog razvoja.

Sam proces izlaska na berzu, zbog specifičnosti i zahteva koje kompanije moraju da ispune tokom njegove realizacije, poboljšava reputacije kompanije. Podaci o poslovanju postaju transparentni, što povećava kredibilitet kompanije i poverenje potencijalnih investitora, ali i klijenata i kupaca robe ili usluga koje ta kompanija pruža.

Tags
Back to top button