Viktor Feješ: Budućnost finansijske tehnologije na tržištu – Bankar.rs
FinTechSLIDERSVE VESTI

Viktor Feješ: Budućnost finansijske tehnologije na tržištu

Finteh kompanije nisu novost na finansijskim tržištima sveta, iako su široj javnosti prilično nepoznate.

Šta su zapravo finteh kompanije, kakav je njihov uticaj u svetu, a kakva budućnost u Srbiji, objašnjava član Izvršnog odbora OTP banke Viktor Feješ.

“U današnje vreme nijedna konferencija niti seminar, koji se odnose na bankarski sektor, ne mogu da prođu bez pominjanja reči digitalizacija”, kaže Feješ i dodaje da bankarska klijentela može očekivati talas digitalizacije, tj. njenu manifestaciju u bankarskom sektoru.

On ističe da su nove tehnologije jedna od glavnih uticaja na promene u bankarskom sektoru.

“Svakim danom je sve više kompanija sa novim rešenjima koja se mogu ticati bankarskog poslovanja”, kaže Feješ i dodaje da je reč o tzv. finteh (skr. finansijske tehnologije) kompanijama.

“Uglavnom je reč o startap kompanijama koje pokreću mladi i ambiciozni programeri sa novim viđenjem budućeg poslovanja, čiji je fokus usmeren na krajnjeg korisnika kako bi posmatranjem njihovih navika i potreba došli do tehnološki najboljih rešenja”, objašnjava Feješ.

On ističe da nivo investicija u finteh kompanije eksponencijalno raste, što je jasan pokazatelj da sve više ljudi shvata važnost tih kompanija, te želi da bude učesnik u njihovom razvoju.

“Moje je mišljenje da bankarski sektor neće nestati zbog rastućih finteh kompanija, ali će se stvoriti adekvatni preduslovi za njihovu saradnju” kaže Feješ.

On dodaje da su banke vrlo dobro regulisale svoj način poslovanja, te da su primenile sve zakonske obaveze koje zakonodavac nameće za funkcionisanje jedne banke.

“U poslednje vreme je doneto puno zakonskih akata koji značajno utiču na stepen povrata uloženog kapitala, što otežava ulazak finteh kompanija u bankarski sektor”, ističe Feješ.

“Sa druge strane finteh kompanije veoma se brzo i lako mogu prilagoditi novim okolnostima jer se tehnologija u IT sektoru brzo menja, a banke će biti u podređenom položaju ukoliko reše da same razvijaju IT rešenja”, smatra Feješ.

On ističe da ta činjenica, uz okolnost da banke vode računa o zakonskoj regulativi u tom sektoru, nameće logičan zaključak o budućem partnerstvu.

“One banke i finteh kompanije koje to shvate i udruže se radi izrade novih načina usluživanja klijenata, biće pobednici na novom finansijskom tržištu”, kaže Feješ.

On dodaje da u svetu oko 42 odsto banaka ostvaruje određeni vid partnerstva sa finteh kompanijom ili o tome razmišlja.

“Kada je reč o budućnosti finteh kompanija u Srbiji, mislim da je ona svetla jer s jedne strane imamo pamet, a s druge banke koje žele da opstanu u novim okolnostima”, smatra Feješ i dodaje da će broj takvih partnerstava rasti sa razvojem ekonomije Srbije.

 

Izvor: RTV

Tags
Back to top button