NLB banka odobrava poljoprivredne kredite sa subvencionisanom kamatnom stopom – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

NLB banka odobrava poljoprivredne kredite sa subvencionisanom kamatnom stopom

NLB Banka Beograd je počela da odobrava poljoprivrednicima kredite iz programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Krediti iz ovog programa namenjeni su razvoju stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investicionim ulaganjima u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i nabavci hrane za životinje. Odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule, sa rokom otplate do 12 meseci za kratkoročne kredite, a za dugoročne do 36 meseci, uz mogućnost dobijanja grejs perioda od godinu dana. Kod određenih vrsta mehanizacije i opreme, postoji mogućnost zaduživanja na rok i do 60 meseci. Država subvencioniše kamatnu stopu, pa ona za korisnike iznosi 3 odsto, dok mladi poljoprivrednici, žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednici iz nerazvijenih područja mogu da dobiju sredstva iz ovog programa sa kamatnom stopom od svega 1 odsto.

Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora NLB Banke Beograd, rekao je tim povodom da je banka samo u 2017. godini odobrila pozajmice agrarnom sektoru u vrednosti od 50 miliona evra, udvostručila portfolio agro kredita i dostigla tržišno učešće od 10,5 odsto.

 

biznisifinansije

Tags
Back to top button