Kako banke odlučuju kome će dodeliti kredit? – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Kako banke odlučuju kome će dodeliti kredit?

Mnogim ljudima je nepoznanica kako poslovne banke određuju kriterijume za dodelu kredita.

Savetnik u Centru za edukaciju korisnika finansijskih usluga NBS Nikola Đukić objašnjava koja je kreditna politika banaka.

“Svaka banka dužna je da u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga pre zaključenja Ugovora o kreditu proceni kreditnu sposobnost korisnika na osnovu podataka koje dobije od njega, kao i na osnovu uvida u bazu podataka o zaduženosti korisnika (kreditni biro Udruženja banaka Srbije)”, objašnjava Đukić.

On dodaje da se uvid vrši uz pismenu saglasnost osobe na koju se ti podaci odnose, te da je banka dužna da ocenu kreditne sposobnosti dužnika vrši na osnovu naročite analize stepena njegove kreditne zaduženosti, koji se utvrđuje kao odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih primanja tog dužnika.

“Takođe se vrši i analiza valutne strukture ukupnih mesečnih kreditnih obaveza, uzimajući u obzir veću izloženost riziku dužnika čije su obaveze ugovorene u stranoj valuti ili u dinarima sa deviznom klauzulom”, kaže Đukić i dodaje da je banka obavezna da pri proceni kreditnih sposobnosti uzme u obzir i blagovremenost dužnika u izmirivanju obaveza prema banci u poslednjih 12 meseci.

On objašnjava da se na osnovu podataka koje banke dostavljaju kreditnom birou Udruženja banaka Srbije formira jedinstvena evidencija koja beleži banku i osnov po kome je neko zadužen, kao i urednost izmirivanja dospelih obaveza.

“Banka donosi odluku da li će klijentu staviti na raspolaganje određeni novčani iznos na osnovu načela slobode ugovaranja i u skladu sa poslovnom politikom banke”, ističe Đukić.

On ističe da banka neće odobriti finansijsku uslugu ako nakon sagledavanja finansijske situacije proceni da postoji rizik da korisnik neće moći da vrati odobreni novac.

“U tom smislu banka ceni, pored zaduženosti i izveštaja kreditnog biroa, redovne neto prihode, pa na osnovu toga se donosi odluka o odobravanju kredita”, zaključuje Đukić.

RTV

Tags
Back to top button