UniCredit Bank zapošljava: Koordinator tima za strateško finansiranje i upravljanje kapitalom – Bankar.rs
SVE VESTI

UniCredit Bank zapošljava: Koordinator tima za strateško finansiranje i upravljanje kapitalom

UniCredit Bank raspisuje konkurs za poziciju Koordinator tima za strateško finansiranje i upravljanje kapitalom, u Beogradu.

Uslovi:
VII stepen stručne spreme, ekonomski ili drugi fakultet ili uporedivo zvanje stečeno na studijama u inostranstvu
Napredni nivo poznavanje engleskog jezika (pisanog i konverzacijskog)
Napredni nivo poznavanje rada na računaru (MS Office)
Visoko razvijene sposobnosti planiranja i organizovanja
Analitičnost i proaktivnost u pristupu poslu i izražena pažnja za detalje
Orijentisanost ka timskom radu
Minimum 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima

Osnovne dužnosti:
Koordinacija aktivnosti i zaposlenih u Timu, odgovornost za rad i učinak tima
Učestvuje u optimizaciji bilansa banke sa stanovišta izvora finansiranja (sredstva od međunarodnih banaka, izdavanje hartija, subordinirani kapital) u cilju maksimizacije i stabilizacije neto kamatnog prihoda Banke
Sprovodi aktivnosti istraživanja i analize opcija za emitovanje hartija od vrednosti u saradnji sa Direkcijom za poslovanje na finansijskom tržištu i ostalim zainteresovanim učesnicima na finansijskom tržištu
Sprovodi aktivnosti obezbeđivanja srednjoročnih i dugoročnih izvora finansiranja banke od međunarodnih finansijskih institucija i drugih banaka, kao i subordiniranih kredita iz Grupe
Koordinira EU garancijskim programima
Učestvuje u aktivnostima sekjuritizacije u saradnji sa drugim relevantnim funkcijama u Banci i eksternim saradnicima
Obezbeđuje usklađenost aktivnosti finansiranja, izdavanja hartija i sekjuritizacije sa regulatornim okvirom i aktivno sarađuje sa ostalim učesnicima na finansijskom tržištu u aktivnostima analize efekata izmena i potencijalnih unapređenja
Učestvuje u procesima finansijskog planiranja i izradi plana finansiranja Banke
Izrađuje analize i prateće prezentacije na temu aktivnosti finansiranja i upravljanja kapitalom Banke
Obezbeđuje adekvatno izveštavanje međunarodnih finansijskih institucija i zainteresovanih strana
Učestvuje u aktivnostima planiranja, alokacije i upravljanja kapitalom Banke
Učestvuje u izradi i sprovođenju strategije finansiranja Banke

Rok za slanje prijava je 30.03.2018.

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, pošaljite Vašu biografiju elektronskim putem.

KONKURIŠITE

Tags
Back to top button