Šta predviđa nova regulativa za spašavanje banaka i bankarskih grupa u BiH – Bankar.rs
EVROPSKE BANKESVE VESTI

Šta predviđa nova regulativa za spašavanje banaka i bankarskih grupa u BiH

Osnivanje banke za posebne namene i društva za upravljanje imovinom predviđeno je novim podzakonskim aktima koje priprema Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

Regulator bankarskog tržišta pripremio je set nacrta akata za javnu raspravu među kojima su i odluka o proceni mogućnosti restrukturiranja banke i bankarske grupe, odluka o osnivanju banke za posebne namene i odluka o osnivanju društva za upravljanje imovinom. Ove odluke prati i niz drugih podzakonskih akata koji se odnose na restrukturiranje i reorganizaciju banaka.

Kao što je poznato, Agenciji za osiguranje depozita (AOD) dat je novi mandat da na poziv entitetskih agencija za bankarstvo može učestvovati sa određenim delom sredstava Fonda za osiguranje depozita u restrukturiranju banaka.
Kada entitetska agencija za bankarstvo oceni da postoji šansa da se banka spasi umesto da se likvidira, u tom slučaju se obraća Agenciji za osiguranje depozita da učestvuje sa određenom visinom sredstava.

Predviđeno je da Agencija učestvuje u spašavanju pod uvetom da restrukturiranje banaka izaziva manje troškova po nju samu od likvidacije banke.

No, kao što je već izveštavano, postoje politički prepori oko restrukturiranja banaka i korištenja sredstava Agencije za osiguranje depozita, a pitanja oko kojeg se lome koplja jesu da li AOD treba da ima obavezu, kako se politički pokušava nametnuti, ili i ovlaštenja kod upotreba sredstava za restrukturiranje.

indikator.ba

Tags
Back to top button